Anouk Stapel
Fractievolger

Wat tof dat je op deze pagina terecht bent gekomen! Hiermee is de eerste stap naar mijn doel bereikt: laagdrempelig politiek bedrijven, waarbij input vanuit jou als inwoner meer dan welkom is. Schroom dan ook zeker niet om contact te leggen via de mail (anoukstapel.vvdnijmegen@gmail.com) of andere online-kanalen. 

Als jongste telg van de VVD-fractie kijk ik met een frisse blik naar alle mogelijkheden die van Nijmegen een nòg fijnere, mooiere en meer toekomstbestendige stad kunnen maken. Een stad waarin het centrum bruist, de vogels fluiten, het ons-kent-ons gevoel niet verloren gaat en we trotse Nijmegenaren zijn. In mijn persoonlijke kringen sta ik klaar voor de mensen die me nodig hebben, ben ik een trouwe en loyale vriendin en gun ik iedereen optimale kansen zich te ontwikkelen binnen zijn eigen interesses, talenten en (mentale, fysieke en overige) uitdagingen. Mijn kracht in het politieke veld is dat ik me vasthoud aan mijn eigen waarden en ik mijn eigenschappen inzet om hetgeen ik mijn vrienden gun voor alle Nijmegenaren gerealiseerd te zien worden. 

Mijn geboortestad is Nijmegen. In mijn jeugd heb ik in bijna alle omliggende dorpen gewoond en ben ik, zodra ik de kans kreeg, op mijn 18e naar mijn thuishaven getrokken. Momenteel ben ik bijna klaar met de master Publiek Management (specialisatie na de bachelor Bestuurskunde) en zie ik dat er, na jarenlang zwoegen, nog veel uitdagingen voor me liggen om met het diplomapapiertje op zak een goede toekomst op te bouwen. Dit zijn uitdagingen waar al mijn leeftijdsgenoten mee te maken krijgen en waar ik me binnen de raad hard voor zal maken. Mensen van mijn generatie zijn essentieel voor het welzijn van jong en oud, maar wie is er dan voor ons? Ik luister graag naar iedereen die zich ongehoord voelt en denk van harte mee over wat we als gemeenteraad in jouw situatie kunnen betekenen.

Sinds oktober 2021 mag ik me fractievolger noemen van de VVD Nijmegen, een team waarin we elkaar onderling versterken en waarin ik me thuis voel. De portefeuilles waarvoor ik (mede)verantwoordelijk ben zijn (1) Werk, inkomen & armoedebestrijding, (2) Wijken, (3) Zorg & Welzijn, (4) Herziening WMO- en jeugdstelsel, (5) Diversiteit, Asiel Gezondheid, GGD, Preventief Jeugdbeleid, Mantelzorg, Vrijwilligersbeleid en (6) Dienstverlening & burgerzaken.