Thijs Spaargaren
Fractievolger

Mijn naam is Thijs Spaargaren en sinds 2017 woon ik samen met mijn vriendin in Nijmegen. Eerst in Oost en sinds 2020 in de wijk Zuiderveld, Nijmegen-Noord. Elke dag leer ik Nijmegen weer een beetje beter kennen. Wat ik inmiddels zeker weet is dat Nijmegen een stad is met een diversiteit aan historie, bijzondere mensen en veel potentie om een nog veel liberalere stad te worden dan dat wij nu zijn.

In mijn dagelijkse werk ben ik werkzaam als operationeel manager bij Arriva openbaar vervoer. Een belangrijke drijfveer daarbij voor mij is dat ik mijzelf samen met mijn teamleden inspan om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verhogen.

Bij de keuze politiek actief te worden heb ik mijzelf laten leiden door o.a. de liberale opvatting, dat elke inwoner de kans moet krijgen het beste uit zichzelf te halen en zijn leven zo in te richten zoals hij dat voor zich ziet. De voornaamste grens hierbij is, dat de ruimte die de ene inwoner gebruikt, niet mag leiden tot verdrukking van de andere inwoner. De keuze voor de VVD lag voor mij dus voor de hand.

Sinds oktober 2021 ben ik fractievolger voor de VVD Nijmegen. De portefeuilles waarvoor ik (mede)verantwoordelijk ben zijn duurzaamheid, wonen, Openbare ruimte, personeel & organisatie en ICT. Wil je over deze of andere onderwerpen met mij van gedachten wisselen, neem dan contact met mij op.