Natuur, klimaat en duurzaamheid

Natuur, klimaat & duurzaamheid

Natuur, klimaat en duurzaamheid

Natuur, klimaat & duurzaamheid

Nijmegen, groene en duurzame stad

Voor de Nijmeegse VVD zijn natuur, klimaat en duurzaamheid belangrijke thema’s. Voor nu en voor de toekomst. Het groen in en om de stad maakt Nijmegen en prachtige stad om te wonen, werken en recreëren. Dat koesteren we. Voldoende groen is niet alleen prettig om te zien en te beleven, het biedt ook speelmogelijkheden voor kinderen en tegenwicht aan de hittestress van de stedelijke woonomgeving.

De Nijmeegse VVD wil:

  • minder stenen en asfalt waar mogelijk. Water en groen verhogen woongenot en verminderen hittestress;
  • initiatieven voor straatperkjes op stoepen ondersteunen en aanmoedigen;
  • meer groen in de stad, ook aan gevels en op daken. Zeker bij nieuwbouw;
  • bewoners en bedrijven stimuleren in het vergroenen van hun daken, bijvoorbeeld door ze een OZB-korting te geven per aangelegde vierkante meter groen.

Natuurgebieden & parken

We zijn blij met natuurgebieden zoals Veur-Lent, de Waalstrandjes en al onze andere parken. Deze plekken houden we veilig, schoon en fris. We controleren streng op overlast en handhaven waar nodig. De mens is te gast in de natuur.

De Nijmeegse VVD wil:

  • grote prullenbakken en papieren tasjes bij de ingang van natuurgebieden en parken, zodat iedereen afval netjes kan opruimen;
  • meer handhaving op overlast en asociaal gedrag: we vergroten de handhavingscapaciteit en gaan meer en beter samenwerken met terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Energie & duurzaamheid

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en verantwoordelijk om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Klimaatverandering en luchtkwaliteit vragen om een verandering in onze energievoorziening. Inwoners worden geholpen en gestimuleerd de overstap naar duurzame energie te maken. Bijvoorbeeld door korting op de OZB. Bij nieuwbouw is energieneutraliteit het uitgangspunt en voor bestaande bouw stimuleren we dit.

De Nijmeegse VVD wil;

  • de gebouwen van de gemeente isoleren en voorzien van zonnepanelen;
  • nieuwbouw energieneutraal bouwen en waar mogelijk voorzien van energie door middel van zonnepanelen en andere duurzame alternatieven;
  • geen gemeentelijk warmteproductie- of distributiebedrijf. In regionaal verband kan de gemeente wel een rol hebben in de infrastructuur;

dat bedrijven en industrie die werken naar de principes van circulariteit worden geholpen. Waar nodig geven we ruimte aan pilots en vergunningsuitzonderingen.