spotlight-image

ANBI-gegevens

 1. Naam: Stichting Fraktie-Assistentie V.V.D. Nijmegen
 2. RSIN: 8064.93.367
 3. Adres: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen, fractie@vvd.nijmegen.nl
 4. Doel: De stichting heeft het doel het verlenen van administratieve, organisatorische  en representatieve assistentie aan de VVD fractie van de gemeenteraad van Nijmegen en al datgene wat de fractie ten dienste kan zijn.
 5. Beleidsplan: 2021
 6. Dagelijks bestuur:
  - Voorzitter, Maarten Bakker
  - Secretaris-penningmeester, Bastiaan Feringa
 7. Algemeen bestuur: Leden van de VVD fractie in de gemeenteraad van Nijmegen:
  - Sanne Buursink - de Graaf
  - Niek Kraut
  - Maarten Bakker
 8. Beloningsbeleid: De salariëring van de medewerkers is gebaseerd op de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA). 
  Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding van de stichting behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
  Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.
 9. Jaarverslag: 2019, 2020
 10. Financiële verantwoording: 2019, 2020