spotlight-image

Corona-noodfonds voor Nijmeegse ondernemers

De VVD Nijmegen stelt samen met een drietal andere partijen voor om een Corona-noodfonds op te richten voor Nijmeegse bedrijven die in financiële nood verkeren als gevolg van de Corona-crisis en de daarbij behorende (nood)maatregelen. 

Ook wil de VVD dat er een centraal lokaal meldpunt komt waar ondernemers terecht kunnen met vragen en waar zij ondersteunt worden in hun aanvraag voor landelijke compensatie regelingen. Dit zorgt voor minder bureaucratische rompslomp bij ondernemers.

Tevens vraagt de VVD aan het College van B&W om te onderzoeken of het mogelijk is tijdelijk uitstel te verlenen ten aanzien van lokale belastingen voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld de OZB-aanslag, precario-belasting en toerismebelasting.

*Zie ook de website van De Gelderlander voor meer informatie.

 

Publicatiedatum: 16 maart 2020