spotlight-image

De maat is vol, maak preventief fouilleren nu mogelijk!

De maat is vol, maak preventief fouilleren nu mogelijk!

Afgelopen zaterdag was het voorlopig dieptepunt van een reeks aan geweld en extreme overlast in Nijmegen. Op klaarlichte dag vond tussen het winkelend publiek in het centrum van onze stad een steekpartij met dodelijk afloop plaats. Eerder werd Nijmegen al geconfronteerd met schietpartijen in Nijmegen Noord, incidenten met steekwapens op diverse plekken, extreme overlast rondom het Joris Ivensplein en drugsoverlast en ernstige intimidatie van buurtbewoners rondom het Bosje van de Baron. Voor de Nijmeegse VVD is de maat vol. Er moeten nu maatregelen worden genomen om overlast en geweld in onze stad tegen te gaan.

Naar aanleiding van eerdere incidenten en overlast rondom het Joris Ivensplein heeft de Nijmeegse VVD, gesteund door onder meer GewoonNijmegen.Nu, in juli van dit jaar voorstellen gedaan om verregaande maatregelen te nemen om de veiligheid van de inwoners van Nijmegen te verbeteren. Zo heeft de VVD onder andere voorgesteld het mogelijk te maken veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen en preventief fouilleren in te voeren. Helaas zijn deze voorstellen door de linkse meerderheid in de gemeenteraad weggestemd.

De burgemeester geeft nu aan alsnog te willen kijken naar aanvullende maatregelen, waaronder het mogelijk maken van preventief fouilleren. De Nijmeegse VVD juicht dit toe. Liever waren wij hier al voor de zomer mee begonnen, maar ook hier geldt het spreekwoord: beter laat dan nooit. Maar laten we wel haast maken, want door niet meteen mee te gaan met het voorstel van de VVD is al genoeg tijd verloren gegaan.

Publicatiedatum: 21 september 2022