spotlight-image

Een bedelverbod in het centrum van Nijmegen

Een bedelverbod in het centrum van Nijmegen

Daar heeft de Nijmeegse VVD al meerdere keren voor gepleit. Zo ook weer tijdens de laatste raadsvergadering. De grote instroom van Oost-Europese bedelaars in het centrum was de aanleiding om dit verbod opnieuw in te brengen in de raad. In het verleden was zelfs onze burgemeester een voorstander van dit idee.

Waar komen al die Oost Europese bedelaars vandaan?

Hier doen vele uiteenlopende verhalen over de rondte. Zo zouden ze afgezet worden met busjes om allemaal in hetzelfde centrum met hetzelfde bordje op de grond te zitten bedelen. Helaas heeft de gemeente en de politie nog niet kunnen achterhalen of deze mensen daadwerkelijk door dezelfde persoon of organisatie ingezet worden. Dit zou namelijk vallen onder mensenhandel en dat is strafbaar.

Waarom kunnen we deze mensen niet helpen?

Deze bedelaars hebben een uitzichtloos bestaan en een kleine kans op een duurzame toekomst in Nijmegen. Het lijkt erop dat ze alle vorm van hulp weigeren en liever blijven bedelen. We hebben als gemeente geen enkele stok achter de deur om een serieus gesprek met deze mensen te voeren. Daarom wil de Nijmeegse VVD ook een bedelverbod. Niet om deze mensen direct een boete op te leggen, maar juist als stok achter de deur voor een goed gesprek. Het bedelverbod in Nijmegen zou nooit moeten komen in plaats van zorg, net zoals in Zwolle het geval is. Op die manier kunnen we erachter komen of er een organisatie zit achter deze bedelaars. Daarnaast kunnen we hulp aanbieden met terugkeer naar hun eigen land.

Waarom is er nog geen bedelverbod in Nijmegen?

Ondanks dat bezoekers, winkeliers, de burgemeester en zelfs meer dan 90% van de lezers van de Gelderlander het wil, is er nog steeds geen bedelverbod in Nijmegen. Helaas blijft nagenoeg de rest van de gemeenteraad tegen het idee van een bedelverbod. Een veel gehoord argument is dat we deze mensen zouden moeten helpen in plaats van beboeten. Dat is precies wat de Nijmeegse VVD bepleit. Je hebt namelijk regels nodig als stok achter de deur om met mensen een goed gesprek te kunnen voeren. Zonder die regels kun je vragen wat je wil, maar verandert er niks.

Publicatiedatum: 5 mei 2024