spotlight-image

Haal het Nijmeegse huisvuil iedere week op

Haal het Nijmeegse huisvuil iedere week op

Het ophalen van afval is een verantwoordelijkheid van de gemeente en de VVD Nijmegen wil dat de gemeente deze taak serieus neemt. Wij willen daarom dat al het afval wekelijks wordt opgehaald.


Gemeente verlaagt service
Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad besproken hoe de nieuwe visie rondom het ophalen van huishoudelijk afval vormgegeven gaat worden. Het college stuurde hier vooral op het verlagen van service voor restafval, omdat ze denken dat de Nijmegenaar dan thuis beter zijn afval gaat scheiden.

Verhoog de service
VVD Nijmegen denkt hier anders over. Fractiespecialist Niek van Heuvelen heeft daarom aangedrongen bij de wethouder om te onderzoeken naar de mogelijkheid om wekelijks al het afval op te halen. VVD Nijmegen gelooft er sterk in dat wanneer je de service op alle vlakken verhoogt, de afvalscheiding ook omhoog gaat. Mensen zullen niet meer hun
restafval in de oranje zak gooien, wanneer het restafval ook iedere week wordt opgehaald. Mensen zullen niet meer hun gft-afval in andere zakken gooien, wanneer ze hier wekelijks vanaf kunnen. Mensen moeten zo snel mogelijk van hun afval af kunnen en het is aan de gemeente om dat te regelen.


Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Niek van Heuvelen.

Publicatiedatum: 21 juli 2023