spotlight-image

Houd industrie en wonen gescheiden in Winkelsteeg

Houd industrie en wonen gescheiden in Winkelsteeg

Houd industrie en wonen gescheiden in Winkelsteeg

De gemeente Nijmegen is van plan om op industrieterrein Winkelsteeg Noord, het gebied rondom NXP, duizenden woningen te gaan bouwen. Uit de onderzoeken blijkt dat dit alleen mogelijk is als de hindercirkels van de bedrijven worden verlaagd. “En daarmee maakt de gemeente een papieren werkelijkheid.” zegt Dennis Walraven, fractiespecialist van de Nijmeegse VVD. De plannen die dit mogelijk moeten maken worden de komende maanden besproken.


Betere plekken om te wonen


Elk bedrijf heeft hindercirkels voor bijvoorbeeld geluid, verkeers-en vervoersbewegingen en geur. Die hindercirkels zijn er om bewoners te beschermen; hoe groter de hindercirkel hoe groter ook de verplichte afstand tussen het bedrijf en woningbouw moet zijn. “Wonen en industrie gaan niet samen” zegt Dennis Walraven. De Nijmeegse VVD heeft al vanaf de start van dit woningbouwproject grote zorgen uitgesproken. “Op allerlei plekken in het land zien we de gevolgen van het mengen van wonen en industrie; dichtbij bij de asfaltcentrale APN en verder weg bij Tata Steel. Wij snappen niet dat Nijmegen hier niet van leert en het zelf nog een keertje over doet.” Op dit moment mag er op Winkelsteeg Noord dan ook helemaal niet gewoond worden. “Er zijn genoeg plekken in en rondom Nijmegen waar wel fijn gebouwd kan worden; in het Plan Bakker van de Nijmeegse VVD staat al een groot aantal andere locaties. Meer woningen op Winkelsteeg Zuid, ten zuiden van de Nieuwe Dukenburgseweg, is ook een optie.” zegt Dennis Walraven.


Risico’s voor werkgelegenheid

Het kabinet heeft recent ook de alarmbel geluid. Op steeds meer plekken in Nederland zorgt oprukkende woningbouw ervoor dat bedrijventerreinen, waar bedrijven met grotere hindercirkels zitten, worden opgeofferd voor woningbouw. “Een zorgelijke ontwikkeling want op 2,5% van het oppervlakte van Nederland wordt 80% van ons inkomen verdiend. Deze bedrijfsterreinen zijn dus de ruggengraat van onze economie en onze werkgelegenheid. En juist daarom moeten we er heel erg zuinig op zijn.” stelt Sanne Buursink-De Graaf, raadslid voor de Nijmeegse VVD. Het kabinet bereidt beleid voor om deze industriegebieden te beschermen. Maar dat komt voor Winkelsteeg Noord te laat als de gemeenteraad deze plannen gaat goedkeuren.
In Winkelsteeg Noord werken nu 3500 mensen, waarvan 40% praktisch geschoold. Zij zijn onder andere werkzaam bij NXP, maar verderop op dit terrein zit bijvoorbeeld ook Plaza Foods waar ruim 300 mensen werken. “Als de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van deze bedrijven onder druk komt te staan gaan ze wellicht verhuizen en dat zou dramatisch zijn voor onze Nijmeegse werkgelegenheid”.
Het college en de gemeenteraad hebben deze bedrijven beloofd dat zij niet geraakt zouden worden door de plannen. De Nijmeegse VVD hoopt dat de andere partijen de zorgen voor de werkgelegenheid, de gezondheid en het welbevinden van toekomstige bewoners met ons delen en dus ook niet met de plannen instemmen.

Publicatiedatum: 24 juni 2023