Vrieskou

Laat het college Nijmeegse ondernemers in de kou staan?

Laat het college Nijmeegse ondernemers in de kou staan?

Zet de gemeente Nijmegen ondernemers toch in de kou?

Gemeente Nijmegen lijkt haar toezegging aan ondernemend Nijmegen niet waar te maken, Nijmeegse VVD wil duidelijkheid en oplossingen!

Nijmeegse ondernemers vallen buiten de boot van het Winterfonds

Ook ondernemers worden hard geraakt door de energiecrisis. Dit is risicovol met het oog op de werkgelegenheid en de maatschappelijke en persoonlijke schade die ontstaat door faillisementen. Voor ons reden genoeg om hier extra aandacht voor te hebben. We krijgen hierin bijval van de Nijmeegse fracties: ODV, GewoonNijmegen.nu en PvdA.

In afwachting van landelijke regelingen heeft de Provincie Gelderland op initiatief van de PvdA, de VVD en GroenLinks 10 miljoen euro vrijgemaakt in een Winterfonds. Het geld is vrijgemaakt om gemeenten in staat te stellen, maatschappelijke voorzieningen, sportverenigingen, wijkcentra en culturele instellingen te kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn de middelen bedoeld om het Gelderse bedrijfsleven en in het bijzonder het het MKB te kunnen ondersteunen met het oog op behoud van werkgelegenheid. Hierbij is expliciet benoemd dat dit geld ook is voor “dat deel van het Gelderse bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigt te raken, bij te staan." De gemeente Nijmegen krijgt 850 duizend euro uit deze pot. 

Eerder wel Nijmeegse steun toegezegd

Op 16 november 2022 heeft de Nijmeegse VVD navraag gedaan over de wijze waarop dit Winterfonds in Nijmegen ingezet zou gaan worden. Tijdens de politieke avond heeft het college de volgende toezegging gedaan;

“het college zegt toe dat ook kleine ondernemers en ZZP’ers aanspraak kunnen maken op het maatwerkpakket in deze crisisaanpak”.

Stelt de gemeente ondernemers nu teleur?

Uit contacten van de gemeente Nijmegen en antwoorden aan ondernemers blijkt nu dat de gemeente Nijmegen ervoor heeft gekozen om het geld uit het Gelderse Winterfonds niet in te zetten voor ondernemers maar alleen voor organisaties en instellingen. Ondernemers worden vervolgens verwezen naar de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten die naar verwachting in het eerste kwartaal 2023 wordt opengesteld. Hierover is inmiddels al bekend dat lang niet alle bedrijven die in de problemen zijn of raken hiermee geholpen kunnen worden. Daarnaast worden ondernemers verwezen naar het Ondernemersteunpunt. Maar er wordt met geen woord meer gerept over maatwerk en financiële tegemoetkomingen aan kleine ondernemers. Dit in tegenstelling tot de gemeente Heumen, die hier wel middelen voor beschikbaar stelt waar kleine ondernemers wat aan hebben. 

De Nijmeegse VVD wil opheldering en concrete oplossingen voor Nijmeegse ondernemers

De Nijmeegse VVD is van mening dat dit niet in lijn is met de volledige doelstellingen van het Winterfonds en dat dit niet in lijn is met de toezegging zoals deze door het college is gedaan op 16 november 2022. En dat de gemeente hiermee ondernemers in de kou dreigt te laten staan. Tijdens de politieke avond van 16 januari zal de VVD hierover, gesteund door andere fracties, kritische vragen gaan stellen. Met als doel dat het college uitlegt hoe het precies zit en haar toezeggingen alsnog waar gaat maken. 

OPROEP: ben je een ondernemer die merkt dat dat jouw bedrijf niet de noodzakelijke financiële steun krijgt vanuit de Gemeente Nijmegen en dreig je hierdoor om te vallen? Stuur een mail aan fractie@vvd-nijmegen.nl.

Ter informatie; onder kleine ondernemers wordt verstaan minder dan 50 werknemers, een netto jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.

Publicatiedatum: 17 januari 2023