spotlight-image

Maak werk van een veilig Nijmegen, ook voor de inwoners van Dukenburg

Maak werk van een veilig Nijmegen, ook voor de inwoners van Dukenburg

Iedereen in Nijmegen heeft recht op een veilige plek om te wonen. Helaas hebben recente gebeurtenissen in de wijk Malvert en de wijk Meijhorst laten zien dat er nog veel mis is met de veiligheid in Dukenburg. De Nijmeegse VVD wil dat de gemeente werk maakt van het verbeteren van de veiligheid in Dukenburg.

Schietpartij Malvert

In de nacht van afgelopen 18 op 19 juni werden Nijmegenaren opgeschrikt door een hevige schietpartij in de wijk Malvert. Bij deze gebeurtenis zijn er zware explosieven aangetroffen in de garagebox die door de politie werd omsingeld. Omwonenden moesten hun huis verlaten en zelfs de lokale school werd gedeeltelijk afgesloten. Maar niet alleen in deze nacht was het onveilig in deze wijken. Uit de wijkmonitor blijkt bijvoorbeeld dat in sommige wijken in Dukenburg 1 op de 4 mensen zich onveilig voelt en in de wijk Meijhorst zelfs 1 op de 3!

Versterkt toezicht in Dukenburg

Uit berichten in de Gelderlander blijkt dat bewoners van Malvert en Meijhorst al eerder hebben aangeven dat het al langer niet pluis is rondom de garageboxen onder de flats en op andere plekken in de wijk. In de ogen van de Nijmeegse VVD is het essentieel dat de gemeente en de politie op de hoogte zijn van en reageren op signalen van overlast en criminaliteit. Zij moeten actief informatie verzamelen via verschillende kanalen, zoals meldingen van burgers en preventief onderzoek, om de veiligheidssituatie in de wijken te begrijpen en te monitoren.

Daarnaast moet volgens de Nijmeegse VVD worden ingezet op meer zichtbare aanwezigheid van politie en gemeentelijke toezicht- en handhavingsdiensten in Dukenburg. Gerichte acties en controles worden om illegale praktijken in en rondom garageboxen aan te pakken, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan druggerelateerde activiteiten. Bovendien kan het intensiveren van cameratoezicht een effectieve maatregel zijn.

Maatregelen

De Nijmeegse VVD roept de gemeente Nijmegen op om de veiligheid van haar inwoners in Dukenburg serieus te nemen. Alleen door daadkrachtige maatregelen en een actieve aanpak van overlast en criminaliteit kunnen we ervoor zorgen dat de inwoners van Dukenburg weer veilig en met vertrouwen kunnen wonen en leven in hun eigen buurt.

Publicatiedatum: 29 juni 2023