spotlight-image

Meer capaciteit voor DVOL

Meer capaciteit voor DVOL

Bouwen aan een leefbare stad

DVOL heeft meer ruimte nodig; wij scharen ons achter deze vereniging en daarmee achter de inwoners van Lent. We hebben in Nijmegen te kampen met een grote woningnood. Dat maakt opgave 1 binnen onze stad: bouwen. Zodat mensen hier kúnnen wonen. Alleen dient woningbouw in een groeiende stad wat ons betreft altijd gepaard te gaan met oog voor de leefbaarheid. Zodat mensen hier niet alleen kúnnen wonen, maar ook fijn kunnen wonen. 

Meer capaciteit voor DVOL

Om deze leefbare stad te realiseren dient de gemeente ruimte te creëren voor vele voorzieningen, waarvan sport er één is. DVOL heeft zich ontwikkeld tot een sportfaciliteit van grote waarde binnen de wijk Lent, waarbij zij de ambitie hebben uitgesproken om ook in de toekomst alle inwoners van de wijk een plek te bieden om te sporten, te groeien en te ontmoeten. Echter, de huidige capaciteit op de velden en de accommodatie bieden onvoldoende mogelijkheden om deze ambitie waar te maken. Wat ons betreft wordt DVOL de ruimte geboden die zij ervoor nodig heeft om deze ambitie wel te realiseren. Zeker gezien de wijk Lent bekend staat om haar groei en DVOL als belangrijk ontmoetingspunt op breed vlak en met een grote maatschappelijke bijdrage nu al qua capaciteit onder druk staat.

Oproep: motie VVD

Daarom hebben wij op 1 november 2023 tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend waarin wij oproepen tot een onderzoek naar hoe we als gemeente kunnen komen tot extra speelcapaciteit voor DVOL. Daarbij hebben wij het college opgeroepen om samen met DVOL, dus in overleg, de verschillende scenario’s te bekijken en tevens de mogelijkheid van een tijdelijk veld en/of kunstgrasveld dat na 10 jaar weer kan worden verwijderd hierin mee te nemen.

Hiermee scharen wij ons achter de DVOL en de inwoners en kinderen uit Lent, die gewoon lekker moeten kunnen spelen, zich moeten kunnen ontwikkelen, een plek nodig hebben om vriendjes en vriendinnetjes te ontmoeten en gezond moeten kunnen opgroeien.

Tot onze vreugd is de motie aangenomen. Wij wensen DVOL veel succes in de gesprekken met de gemeente om tot een mooie oplossing te komen! Een oplossing waarin er oog is voor deze groeiende wijk en de behoeften van onze Lentenaren. Zodat zij niet alleen in Lent kúnnen wonen, maar hier ook fijn kunnen wonen.

 

Publicatiedatum: 1 november 2023