spotlight-image

Nijmeegse gebouwen worden monumentaal

Nijmeegse gebouwen worden monumentaal

De gemeenteraad van Nijmegen heeft besloten verschillende panden in de stad het predicaat "monumentaal" te geven. Goed en belangrijk: panden die het verhaal van onze stad vertellen wil de Nijmeegse VVD graag beschermen. Toch hebben we tegen het voorstel gestemd. Dit omdat er fouten gemaakt zijn in de beoordeling van sommige panden. Dit leidt ertoe dat sommige pandeigenaren zich terecht miskend en niet goed genoeg meegenomen voelen. Ons voorstel om deze panden opnieuw te beoordelen haalde het niet: alleen de SP en GewoonNijmegen.Nu steunden dit voorstel.

Hoe zit het?

In 2020 is er door de gemeenteraad van Nijmegen de nieuwe erfgoedstrategie vastgelegd. Onderdeel hiervan is het beschermingsprogramma Nijmeegs Erfgoed Beschermd. Met dit beschermingsprogramma worden er in 3 rondes per jaar verschillende panden dan wel beeldbepalend, dan wel monumentaal aangeduid. In de 2e ronde zouden er 27 panden in een vorm monumentaal dienen te worden. Tijdens verschillende inspraakrondes is er door bewoners aangegeven dat zij het niet eens waren met het besluit van het college om hun pand als monumentaal aan te duiden. Er wordt onder andere door bewoners aangegeven dat kenmerken die worden omschreven als ‘kenmerkend voor de wederopbouw na de 2e  W.O.’ pas in de jaren ’80 zijn aangebracht, maar ook dat complete buitenkanten van panden anders zijn dan omschreven.

Beter proces

De Nijmeegse VVD vindt dat er onzorgvuldig is gehandeld is. Door onze inzet wordt het proces nu wel aangepast. Hiermee zijn de huidige pandeigenaren niet geholpen, maar hopelijk worden hiermee fouten in de toekomst voorkomen. De Nijmeegse VVD blijft in de toekomst scherp zijn op dit onderwerp, neem contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt!

Publicatiedatum: 13 december 2022