spotlight-image

Nijmeegse VVD kiest voor een hybride energiecentrale

Nijmeegse VVD kiest voor een hybride energiecentrale

 

Enkele jaren geleden is de oude energiecentrale op het ENGIE-terrein gesloopt. De gemeenteraad heeft toen uitgesproken dat ze daar geen nieuwe vervuilende centrale meer willen. De Nijmeegse VVD was en is het daar volledig mee eens. Op 31 januari gaan wij instemmen met het plan om een nieuwe, hybride centrale te bouwen op het ENGIE-terrein. Deze hybride energiecentrale gaat op termijn draaien op waterstof, maar de eerste jaren zal deze centrale nog draaien op aardgas.

Is ons standpunt dan veranderd?

Nee, ons standpunt is niet veranderd. De Nijmeegse VVD staat nog steeds achter de keuze tegen fossiel, maar begrijpt ook waarom deze keuze voor hybride nu nodig is. Het ENGIE-terrein is door het Rijk aangewezen als locatie voor grootschalige energieopwekking. Er moet op korte termijn een nieuwe centrale komen. Het liefst hadden wij gezien dat er direct een waterstofcentrale gebouwd zou worden. Maar de pijpleidingen en het waterstof dat daar doorheen komt, liggen er simpelweg nog niet. Zodra deze infrastructuur is aangelegd kan de energiecentrale volledig over op waterstof. En daarom kiezen wij nu voor dit plan dat een hybride centrale mogelijk maakt. Want zeker op deze koude, donkere dagen waarop de wind ook niet waait, is er behoefte aan zo’n energiecentrale.

Extra voordelen

De hybride centrale is niet het enige onderdeel van het plan waarmee de Nijmeegse VVD gaat instemmen. Bovenop de centrale maakt dit plan namelijk meerdere groene initiatieven mogelijk die bijdragen aan de energietransitie, schoner vrachtverkeer en schonere scheepvaart. Dit doen zij door middel van laadpunten en groene tankstations voor vrachtverkeer en door middel van grote (laadpunten voor) accucontainers waarmee binnenvaartschepen elektrisch kunnen varen!

Vervolg

De Nijmeegse VVD zal de ontwikkelingen op de voet volgen en erop toezien dat deze hybride centrale zo snel als mogelijk volledig overstapt op waterstof, wanneer dit beschikbaar is.

Publicatiedatum: 20 januari 2024