spotlight-image

Opnieuw neemt Nijmegen stappen om autobezitters te pesten

Opnieuw neemt Nijmegen stappen om autobezitters te pesten

 

De inkt van het parkeerbeleid, dat tot 2030 zou moeten gelden, is nog niet droog en er worden alweer nieuwe stappen voorgesteld om het leven van de Nijmeegse autobezitter nog wat zuurder te maken. De ''Spelregels invoering betaald parkeren 2024’’ stellen voor om bij alle nieuwbouwplannen, van meer dan 50 woningen, betaald parkeren in te voeren. Diezelfde spelregels stellen ook voor om betaald parkeren in te voeren wanneer 10% van de wijk hiertoe oproept. De meerderheidseis van 50%+1 wordt losgelaten.

Wat vindt de Nijmeegse VVD hiervan?

Wij vinden beide voorstellen slecht. Het kaartje bijgevoegd als afbeelding laat zien in welke Nijmeegse wijken dan direct betaald parkeren zou worden ingevoerd. Dat komt neer op meer dan de helft van Nijmegen. Deze olievlek gaat zich alleen maar verder uitbreiden omdat er geen extra parkeerplaatsen gemaakt worden bij de nieuwbouwplannen.

Voor de wijken die nog niet direct betaald parkeren worden, mag 10% van de wijk bepalen wat ermee gebeurt. Wij vinden dat veel te weinig en maken ons zorgen over het draagvlak in de wijk. Met een vereiste van slechts 10% ondermijn je dit en dat is zonde.

Want ons betreft is het namelijk heel eenvoudig: het echte probleem is een tekort aan parkeerplaatsen. Dit kun je oplossen door voldoende parkeerplaatsen aan te leggen bij of onder nieuwbouw. Betaald parkeren biedt geen enkele oplossing en zorgt alleen maar voor frustratie.

Wat gaat de Nijmeegse VVD hier aan doen?

Wij gaan een aanpassing van het voorstel doen, zodat de meerderheidseis van 50%+1 gehandhaafd wordt. En een voorstel om automatisch betaald parkeren bij nieuwbouw, met meer dan 50 eenheden, te schrappen. Daarnaast zullen wij een voorstel indienen dat, wanneer tóch betaald parkeren wordt ingevoerd, de prijs voor de bewoners dan minimaal vijf jaar wordt vastgezet op € 1,-.

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/sneller-betaald-parkeren-in-nijmeegse-straten-dit-wil-de-gemeente-gaan-veranderen~af68095a/

Publicatiedatum: 14 april 2024