spotlight-image

Urgente ijsproblemen bij het Triavium

Urgente ijsproblemen bij het Triavium

Ik maak me grote zorgen over de ijsproblemen bij het Triavium. Door een defecte badverdamper zal er dit jaar niet op tijd ijs zijn voor de vele sportverenigingen. Hoewel de reparatie wordt voorbereid gaat dit op zijn minst drie maanden duren. 

Normaal gesproken begint het ijsseizoen op 3 september. De impact van de ijsproblemen zijn enorm. Het feit dat er niet direct gesport kan worden bij de seizoensstart leidt ertoe dat lidmaatschappen worden opgezegd omdat sporters ergens anders hun heil zoeken. Hierdoor kunnen teams uit elkaar vallen en competities onder druk komen te staan. Dit heeft zeer nadelige gevolgen voor het sportaanbod in Nijmegen, en daar maak ik me grote zorgen over.

Het is lastig om een vervangende ijsbaan te vinden vanwege het beperkte aanbod. Er wordt naar andere ijsbanen gezocht, zo ook in Duitsland, maar dit is kostbaar voor de sporters vanwege de extra reiskosten en reistijd. Bovendien is deze optie onpraktisch voor de ouders van jonge sporters voor het brengen en halen van hun sportende kind. 
 
Ik maak me ook zorgen om de gevolgen voor niet-sporters. Ook recreanten, personeel, bedrijven die in en rond het Triavium zitten en de horecagelegenheden zullen de impact gaan merken. Het is van het grootste belang dat de gemeente snel actie onderneemt en dat er voor 1 oktober tijdelijk ijs ligt. Daar zet de VVD Nijmegen op in.
 
We hebben met GroenLinks vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. We willen weten hoe de gemeente Nijmegen de problemen rond het Triavium gaat oplossen, welke kosten hiermee gepaard gaan en vooral waar sporters en verenigingen aan toe zijn de komende maanden. De schriftelijke vragen zijn te vinden in de bijlage van dit bericht. 
Publicatiedatum: 15 augustus 2022