spotlight-image

Van 50 km/u naar 30 km/u in heel Nijmegen

Van 50 km/u naar 30 km/u in heel Nijmegen

Nijmegen is de afgelopen jaren enorm hard gegroeid en er wordt nog heel veel bijgebouwd. Het is een illusie om te denken dat al deze nieuwe inwoners van Nijmegen geen auto nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat het alle maatregelen die de auto wegpesten uit Nijmegen gestopt worden.  We stevenen af op een stad waar mensen met de auto omheen rijden om te gaan winkelen in Arnhem of Den Bosch en daar hun geld uitgeven. Wij blijven in Nijmegen achter met een lege stad zonder sfeer en met lege winkelpanden. Dit is de nachtmerrie. Daarom roept de Nijmeegse VVD het college op om te stoppen met het wegpesten van de auto en niet op alle wegen de snelheid te verlagen naar 30 km/u.

De nieuwe Omgevingswet

Nijmegen is zich aan het voorbereiden op het invoeren van de Omgevingswet. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de omgevingsvisie. Dit is de manier waarop de stad haar ideaalwereld voor zich ziet. Deze omgevingsvisie is door het huidige college opgesteld en ligt nu ter bespreken bij de gemeenteraad. Het zit weer bomvol maatregelen tegen de auto.

Een nachtmerrie voor de auto

In de omgevingsvisie die nu voorligt zijn een aantal maatregelen opgenomen die Nijmegen alleen nog maar slechter bereikbaar maakt. De Nijmeegse VVD maakt zich al jaren zorgen om de verslechterende mobiliteit van de stad, want Nijmegen is één van de slechtst bereikbare steden van Nederland. In de omgevingsvisie komen er weer nieuwe maatregelen bij om het autogebruik zoveel mogelijk te ontmoedigen. Het college is voornemens om de snelheid op alle wegen binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u.

Veilig en snel van A naar B

Voor de Nijmeegse VVD is het van groot belang dat je in Nijmegen veilig en snel van A naar B kan met het type vervoer wat bij jou past. Daar hoort de auto volwaardig bij. De afgelopen jaren is er een tunnelvisie ontstaan richting de fiets en de voetganger. Dit gaat allemaal ten koste van de automobilist, de bezoekers van onze mooie stad en de ondernemers. Laat staan dat de mantelzorgers en de veiligheidsdiensten hier ook last van hebben. 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmegen-wil-versneld-autos-uit-stad-weren-met-deze-vier-acties-moet-dat-lukken~aaa065d4/

Publicatiedatum: 5 april 2024