spotlight-image

Van Spoor tot Stier: veiliger, maar geen waterbedeffect

Van Spoor tot Stier: veiliger, maar geen waterbedeffect

Sinds het versmallen van de Graafseweg is het verkeer op de Molenweg en de Tweede Oude Heselaan toegenomen. Dat is jammer, want door de bouw van de Oversteek was ditzelfde verkeer nu juist afgenomen. Deze belangrijke route van en naar het centrum van Nijmegen staat al jarenlang bekend als gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken en bijna-ongelukken. Doordat de drukte is toegenomen is de verkeersveiligheid dus verder in de knel gekomen. 

Om dit probleem op de kaart te zetten hebben bewoners het burgerinitiatief ‘van Spoor tot Stier’ gestart. Het doel is om een onderzoek uit te laten voeren om in kaart te brengen hoe het veiliger kan. De Nijmeegse VVD juicht dit soort burgerinitiatieven van harte toe en was dan ook blij met de uitnodiging om samen met de woordvoerders van het initiatief in gesprek te gaan. 

Sanne Buursink-de Graaf en Niek van Heuvelen hebben met de vertegenwoordigers het hele traject afgelopen. Zij hebben ons de gevaarlijke punten langs het gehele traject, ook wel bekend als de Tweede Oude Racebaan, laten zien. Hun zorgen zijn volkomen terecht. Het traject nodigt uit om hard te rijden en vooral om nergens af te remmen. Onoverzichtelijke oversteekplaatsen, gevaarlijke kruispunten en smalle wegen recht naast parkeerplekken.

Begrijpelijk dat de bewoners het tijd vonden voor verandering. En de Nijmeegse VVD ook. Op de Politieke Avond van woensdag 19 januari is hier samen met de initiatiefnemers over gesproken. Fractielid Sanne Buursink – De Graaf heeft hierbij aangegeven dat ze erg blij is met het initiatief, maar een waterbedeffect wil voorkomen. De oplossing hier mag niet gaan leiden tot meer verkeersdrukte en onveilige situaties in andere buurten en wijken.

Publicatiedatum: 21 januari 2022