spotlight-image

Verbouwing museum het Valkhof blijkt zwart gat

Verbouwing museum het Valkhof blijkt zwart gat

kosten blijken nu al 6 miljoen hoger en eind is nog niet in zicht

In 2021 stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de aankoop en verbouwing van het gebouw waarin museum ‘Het Valkhof’ is gevestigd. Waar de verbouwing oorspronkelijk 11 miljoen euro zou kosten, zijn de kosten al gestegen tot 16,8 miljoen. Terwijl de verbouwing nog niet eens is begonnen! De Nijmeegse VVD vreest dat het einde van deze enorme kostenoverschrijding nog niet in zicht is en eist maatregelen van het college.

Verbouwing bodemloze put

De Nijmeegse VVD had in 2021 al grote vraagtekens bij de flinterdunne onderbouwing van de geraamde verbouwingskosten van 11 miljoen en stemde om die reden tegen de aankoop en verbouwingsplannen van het museum het Valkhof. Nu blijkt dat de vrees van de Nijmeegse VVD uit te komen. Nog geen drie jaar later is er al sprake van een stijging van de verbouwingskosten met 50% (!) en de verbouwing moet nog beginnen. Daarbij is het einde nog niet in zicht. Aangenomen wordt dat de kosten nog verder zullen stijgen.

Incompetentie of kwade opzet?

Tijdens de gemeenteraad van 5 juni 2024 sprak VVD raadslid Niek Kraut hierover: “Of er is sprake van enorme incompetentie aan de kant van het college bij het ramen van de kosten, of er is sprake geweest van kwade opzet door het college, waarbij de kosten van de verbouwing doelbewust veel te rooskleurig aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd. En we kennen deze wethouder niet als incompetent”. De Nijmeegse VVD vindt het onbegrijpelijk en ongeloofwaardig dat het college zegt ineens verrast te zijn over bepaalde kosten. “Nu blijkt dat er kosten voor anti-inbraakmaatregelen en verlichting voor tentoonstellingsruimten niet in de oorspronkelijke kostenraming van 11 miljoen waren meegenomen. Het is ongeloofwaardig dat er niemand bij het ramen van de kosten heeft gezegd:"Goh, we gaan een museum verbouwen. Misschien moeten we dan ook goede beveiligingsmaatregelen nemen en zorgen dat er een goed lichtplan is." aldus Niek Kraut.

De Nijmeegse VVD sluit niet uit dat het college in 2021 bewust een te laag bedrag voor de verbouwingskosten van 11 miljoen heeft gepresenteerd, om zo een meerderheid van de raad voor de verbouwingsplannen te laten stemmen. “Dit zou betekenen dat het college de raad bewust in een fuik heeft laten zwemmen, waardoor het lastig is voor de gemeenteraad nee te zeggen tegen latere kostenstijgingen." aldus Niek Kraut.

Kritiekloze houding collegepartijen

De Nijmeegse VVD heeft ook met verbazing gekeken naar de totaal kritiekloze houding van Nijmeegse collegepartijen. Raadslid Niek Kraut: “Waar de stadspartij drie jaar geleden samen met de VVD nog tegen de aankoop en verbouwing van Museum Het Valkhof was, presenteren ze zich sinds ze met GroenLinks in het college zitten als de verdediger van extra miljoenenuitgaven voor de verbouwing. Ze zijn een fuik in gezwommen en weigeren de uitgestrekte hand van de gehele oppositie om eruit te zwemmen.” Stadspartij, GroenLinks en D66 uitten tijdens de raadsvergadering geen enkele kritiek over de gang van zaken. Ook bleken de collegepartijen niet bereid om samen met de oppositie een halt toe te roepen aan verdere kostenstijgingen door het college opdracht te geven nieuwe tegenvallers binnen de verbouwingsbegroting op te lossen. “Daarmee nemen de raadsleden van Stadspartij, GroenLinks en D66 hun controlerende en kaderstellende taken als raadslid niet serieus." aldus Niek Kraut.

De Nijmeegse VVD zal de verbouwing van het Valkhofmuseum scherp blijven volgen en zich blijven verzetten tegen verdere kostenstijgingen.

 

Publicatiedatum: 10 juni 2024