Sophie Thöni
Fractiemedewerker

"Als fractiemedewerker ondersteun ik de fractie met het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en het tijdig inleveren van moties en amendementen bij de griffie van de Gemeente Nijmegen. Daarnaast houd ik mij bezig met het onderhouden van de sociale media, het organiseren van werkbezoeken en andere bijeenkomsten. Ook het onderhouden van deze website hoort bij mijn werk." 

"Ik ben het eerste aanspreekpunt voor iedereen die contact zoekt met onze fractie. Ik zie uw bericht graag tegemoet!"