Cultuurhistorie, cultuur en binnenstad

Cultuurhistorie, cultuur & binnenstad

Cultuurhistorie, cultuur en binnenstad

Cultuurhistorie, cultuur & binnenstad

Nijmegen, stad om je vrije tijd door te brengen

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. De Romeinen, de Vrede van Nijmegen, de Tweede Wereldoorlog, de universiteit en de verenigingen van onze stad zijn sterk verweven in onze identiteit. Op de fundamenten van onze historie geven we ruimte aan de verdere culturele ontplooiing van onze stad. Volkscultuur als de Vierdaagse, carnaval en de kermis doen niet onder voor cultuureducatie en musea: de Nijmeegse VVD is er voor zowel het dweilorkest als het symfonieorkest. De Nijmeegse cultuur is voor iedereen.

Cultuurhistorie

Geschiedenis bepaalt wie je bent. De Nijmeegse VVD is trots op onze stad en onze historie en draagt dat graag uit. We willen dat het verhaal van de oudste stad van Nederland meer verteld en meer uitgedragen wordt.

De Nijmeegse VVD wil: 

 • waardering voor en, waar nodig, hulp bij activiteiten en gebruiken die de Nijmeegse cultuur en cultuurhistorie uitdragen;
 • bodemvondsten en hun verhalen laten zien in de openbare ruimte, het liefst op de locatie waar ze gevonden zijn;
 • historisch waardevolle gebouwen zoals de St. Stevenskerk en Nijmeegse gebruiken zoals het Nijmeegse dialect en de Vierdaagse behouden en beschermen;
 • dat cultuur van alle Nijmegenaren is en geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Een betere balans in financiële ondersteuning van volkscultuur en grote culturele instellingen is hiervoor noodzakelijk.

Culturele sector

Om de beste versie van jezelf te kunnen worden moet je geest geprikkeld worden en moet je je talenten kunnen ontplooien. De gemeente speelt hierin een cruciale rol: volgens de Nijmeegse VVD moet iedere Nijmegenaar de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Cultuureducatie en zelfontplooiing krijgt bij ons prioriteit boven het in stand houden van meerdere grote culturele instellingen. Met grote instellingen worden duidelijke prestatieafspraken gemaakt. Wanneer niet aan deze afspraken voldaan wordt, beïnvloedt dit de subsidie(relatie).

De Nijmeegse VVD wil:

 • focus boven variëteit bij grote instellingen. Liever één echt gerenommeerde instelling dan vijf voldoende instellingen;
 • dat culturele organisaties bij een subsidieaanvraag ook laten zien hoe ze eigen inkomsten verwerven;
 • cultureel ondernemerschap en voldoende ateliers ondersteunen. We geven subsidie als vliegwiel in opmaat naar een zichzelf bedruipende organisatie;
 • heldere prestatieafspraken bij exploitatiesubsidies voor grote culturele instellingen;
 • dat bij kleinschalige evenementen passende laagdrempelige veiligheidseisen komen kijken;
 • geen extra poppodium in Nijmegen.

Binnenstad

De binnenstad is een belevingsplek. Om te winkelen, te ontmoeten, te wandelen en te ontspannen. Tegelijkertijd is het een woonwijk waar veel Nijmegenaren hun thuis hebben. Hoe beter de binnenstad kan functioneren en hoe breder het aanbod van winkels, activiteiten en horeca is, hoe fijner het voor bezoekers is om in de binnenstad te zijn en een deel van hun vrije tijd door te brengen. En dat is weer goed voor de werkgelegenheid. Dit moet samengaan met een fijn woonklimaat.

Waar mensen samenkomen moeten de zaken ook goed geregeld zijn. Voor de ondernemers die hun bijdrage leveren aan de kwaliteit van de binnenstad en de werkgelegenheid, voor de bezoekers die naar het centrum komen en voor de bewoners. De gemeente is marktmeester van de binnenstad. Zij ondersteunt en stimuleert nieuwe initiatieven, neemt blokkades weg en bepaalt welke activiteiten er plaatsvinden en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

De Nijmeegse VVD wil:

 • één loket voor de binnenstad waar bewoners en ondernemers zich tot kunnen richten;
 • het autoluwe gebied rondom het centrum uitbreiden, bijvoorbeeld met fietsstraten;
 • voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en hun bezoekers, eventueel in een nieuwe parkeergarage in of nabij het centrum;
 • meer en voldoende gespreide fietsenstallingen en strenge handhaving op wildgeparkeerde fietsen.

Als gevolg van digitalisering neemt de vraag naar fysieke winkelruimte af. Leegstaande winkelpanden zijn niet goed voor de aantrekkelijkheid van de stad. De Nijmeegse VVD wil dat er in co-creatie met de ondernemers en bewoners een duidelijke visie komt op de binnenstad van de toekomst, waarbij er ruimte komt voor een slimmere, toekomstbestendige indeling. Hierdoor kan er ook meer ruimte voor wonen worden gemaakt. 

Citymarketing

Onze citymarketing moet Nijmegen internationaal, nationaal en regionaal nog meer op de kaart zetten. We willen dat Nijmegen meer bekendheid geniet als oudste stad van Nederland en dat dit beter in onze uitingen en het straatbeeld is terug te vinden.

Hiernaast wil de Nijmeegse VVD meer aandacht schenken aan de innovatiekracht van Nijmegen. Voor de innovatieve bedrijvigheid, de kennisinstituten, het onderzoek en de uitvindingen. Zodat Nijmegen niet alleen een stad is die zich positioneert op een rijk verleden maar nadrukkelijk ook een stad is die de toekomst in zich heeft. We houden op met dure onzinprojecten zoals Green Capital.