Ondernemers, werk en inkomen

Ondernemers, werk & inkomen

Ondernemers, werk en inkomen

Ondernemers, werk en inkomen

Nijmegen, stad van werkers en ondernemers

De Nijmeegse VVD wil dat Nijmegenaren zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en dat iedereen kans heeft op werk dat past bij de eigen capaciteiten. We willen ruimte voor initiatief. We willen voldoende kansen voor iedereen om een eigen inkomen te verdienen, zodat zij niet afhankelijk zijn van een uitkering. Wie werkt investeert in zichzelf en in de toekomst van onze stad.

De afgelopen jaren is de Nijmeegse werkgelegenheid meer en meer geconcentreerd in de gezondheidszorg en het (hoger) onderwijs. Maar onze werkgelegenheidsgroei dreigt eenzijdig te worden, en daardoor afhankelijk van overheidsgeld dat uit Den Haag komt. De Nijmeegse VVD wil de komende jaren aandacht voor groei van werkgelegenheid in het bedrijfsleven. In het bijzonder verdienen praktisch geschoolde werknemers van onze stad meer aandacht.

Ondernemers

We zijn trots op onze Nijmeegse ondernemers. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de gemeente hen niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente hen het beste te doen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

De Nijmeegse VVD wil:

 • dat ondernemers voor alle gemeentelijke vraagstukken bij één loket terecht kunnen. Dit loket verwijst niet slechts door, maar regelt zelf de zaken achter de gemeentelijke voordeur voor onze ondernemers;
 • dat de gemeente in beeld brengt wat (nieuwe) bedrijven, starters en ZZP’ers nodig hebben om zich in Nijmegen te vestigen, hoe zij de gemeente ervaren en wat zij nodig hebben om te groeien;
 • met de bezem door het oerwoud aan overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels gaan. Wat ons betreft wordt één wethouder verantwoordelijk voor de vermindering van regeldruk;
 • minder ingewikkelde vergunnings We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan;
 • maatwerk voor nieuwe concepten van circulaire bedrijven die nu nog te veel gehinderd worden door oude regelgeving;
 • de lokale lasten omlaag. In vergelijking met andere steden zijn deze veel te hoog.
 • betere bereikbaarheid;
 • meer geld naar het Ondernemersfonds, zodat ondernemers meer activiteiten en projecten kunnen organiseren om de stad aantrekkelijker te maken;
 • vrije winkeltijden.

Alleen door structurele toewijding kunnen we nieuwe en diverse bedrijven en werkgelegenheid aantrekken. We willen hierin goed samenwerken met de regio. Nijmegen heeft wel, maar is geen eiland. Nieuwe bedrijven en werkgelegenheid in de regio hebben voordelen voor de stad.

De Nijmeegse VVD wil:

 • dat Nijmegen zich inzet voor een groter en meer divers aanbod van werkgelegenheid;
 • niet de regio, maar de gemeente Nijmegen regie laten voeren op het acquisitiebeleid;
 • een plan van aanpak voor het aantrekken van hoofdkantoren;
 • goede kantoorlocaties en bruisende horeca realiseren in de buurt van alle Nijmeegse treinstations.

Nijmegen zet nu te veel in op enkel wonen in de buurt van stations. Het risico daarvan is dat we een slaapstad worden, waar mensen vertrekken om naar hun werk in andere steden gaan.

Sociale zekerheid; van vangnet naar trampoline

De Nijmeegse VVD staat voor een effectief sociaal vangnet. Wie hulp nodig heeft en tijdelijk of voor een langere periode niet (meer) in staat is (financieel) voor zichzelf te zorgen, kan op de Nijmeegse VVD rekenen. Want tegenspoed discrimineert niet; dat kan ons allemaal overkomen. Wel willen we altijd dat gezocht wordt naar wat wel mogelijk is. Zodat het vangnet een trampoline kan worden.

De Nijmeegse VVD wil:

 • dat uitkeringsinstanties zoeken naar de kansen en mogelijkheden van mensen. Hierbij moet ook gekeken worden naar mogelijke combinaties van werken en een aanvullende uitkering;
 • de armoedeval bestrijden: werken moet lonen;
 • voorkomen dat mensen in de schulden raken en, als ze er toch in zitten, hen helpen om eruit te komen;
 • dat het werkbedrijf inzet op vraaggerichte omscholing;
 • vrijwilligerswerk, werkervaring opdoen en leer-werkcombinaties aanmoedigen, zonder dat we mensen korten op hun uitkering.

Het is belangrijk dat we zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan, zodat het daar terecht komt waar het echt nodig is. De Nijmeegse VVD wil dat we inwoners goed voorlichten over hun rechten en plichten om te voorkomen dat ze onbedoeld frauderen. Vanzelfsprekend willen we dat signalen van fraude met gemeenschapsgeld onderzocht en zo nodig aangepakt worden. Daarbij is het belangrijk dat er zicht is op hoe dit gebeurt en dat er duidelijke richtlijnen en regels zijn over hoe de overheid deze taak uitvoert. Tandenborstels tellen om uitkeringsfraude op te sporen is niet meer van deze tijd.