Onderwijs

Onderwijs.

Onderwijs

Nijmegen, stad om te leren

Onderwijs moet een centrale rol spelen in het leven van kinderen en jongvolwassenen. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen en zich er veilig voelen. Een goede opleiding zorgt dat je als volwassene voor jezelf en je gezin kunt zorgen en een bijdrage aan de samenleving kunt leveren. Op school leren we onze normen en waarden en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Dat is belangrijk voor de samenleving. Ouders van kinderen met de basisschoolleeftijd moeten zelf kunnen kiezen naar welke school zij hun kind willen laten gaan. Het is aan de scholen zelf om beleid te voeren op het toelaten van leerlingen.

De Nijmeegse VVD wil:

  • dat ouders vrije schoolkeuze hebben en dat scholen zelf beleid voeren op het toelaten van leerlingen;
  • vroegtijdig schoolverlaten voorkomen;
  • initiatieven uit wijken stimuleren en ondersteunen die bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen en jongvolwassenen.

Studentenstad

Nijmegen is een echte studentenstad en dat koesteren we. Er is een fantastisch aanbod aan vervolgonderwijs en studies. De Nijmeegse VVD wil dat elke student, of je nu studeert aan het ROC of aan de universiteit, zich thuis voelt in Nijmegen. De stad moet voldoende studentenkamers hebben en een prettige plek zijn om door te leren. De Nijmeegse VVD ziet graag dat de Nijmeegse studenten voor stageplekken en werk niet de stad hoeven te verlaten, zodat hun talenten voor Nijmegen bewaard blijven.

De Nijmeegse VVD wil:

  • meer studentenwoningen en doorstroommogelijkheden in kamers en starterswoningen;
  • meer passende stageplekken in Nijmegen, daarvoor hebben we bedrijven in alle sectoren nodig in onze stad;
  • vrije sluitingstijden voor de horeca behouden.

Inburgering

Nijmegen is een veilige haven voor wie dat nodig heeft. We verwachten dat nieuwe Nijmegenaren meedoen en op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. We hebben oog en oor voor mogelijk opgelopen trauma’s. Nederlandse waarden en vrijheden mogen echter niet onder druk komen te staan. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in de Nederlandse normen en waarden wordt dit versneld. Daarbij bieden we goede begeleiding, ook richting werk. Jonge kinderen van ouders die inburgeren worden gestimuleerd naar een peuterspeelzaal te gaan. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. Bij de inburgering besteden we ruime aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-rechten en de vrijheid van godsdienst. Voor haatpredikers is er in Nijmegen geen plaats. De gemeente neemt een proactieve houding aan bij het voorkomen van haat zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.