Sport

Sport.

Sport

Sport

Nijmegen, actieve stad

Sport verbindt en geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom vindt de Nijmeegse VVD het belangrijk om samen te werken met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner, van jong tot oud, met of zonder beperking, kan sporten. Wie dat niet kan betalen helpen we. Wel verwachten we een eigen bijdrage.

De Nijmeegse VVD wil:

  • bij de inrichting van wijken rekening houden met de aanleg van sport- en spelvoorzieningen voor kinderen en volwassen. Aanvullend willen we extra speeltuintjes, Cruyff courts, trapveldjes en buitengyms op locaties waar dat mogelijk is;
  • investeren in bestaande en nieuwe sportaccommodaties en zwembaden;

topsport, talent en evenementen stimuleren en ondersteunen; ook nieuwe vormen van sport zoals de e-sport.