spotlight-image

24-uur parkeergeld betalen maakt benedenstad niet veiliger

8387197025_fddd7df1e0_b

Gemeente Nijmegen gaat 24-uur betaald parkeren invoeren in de benedenstad om de overlast op die plek tegen te gaan. Omdat de overlast zo groot is op met name het Joris Ivensplein en de Waalkade vroeg de VVD eerder om cameratoezicht, preventief fouilleren en het inzetten van meer handhavers. Coalitiepartijen Stadspartij Nijmegen, D66 en GroenLinks hielden die maatregelen af. Het invoeren van betaald parkeren moet de overlast nu gaan oplossen.

Overlast komt niet van geparkeerde auto's

Volgens de VVD is het invoeren van 24-uurs betaald parkeren geen oplossing voor de overlastproblematiek. "Overlast komt niet van geparkeerde auto's, maar van raddraaiers die niet worden aangepakt" aldus VVD-raadslid Niek Kraut. Hij maakt zich zorgen dat echte maatregelen zoals het inzetten van meer blauw op straat niet genomen worden, maar dat het college wel met een schijnoplossing komt. "Het lijkt wel Stadspartij, GroenLinks en D66 denken dat autootje pesten voor alles een oplossing is."

Alle verkeersmaatregelen fiasco

Fractielid Dennis Walraven voorspelt dat dit het volgende verkeersfiasco van gemeente Nijmegen wordt. "De reflex van het linkse college in Nijmegen is altijd minder parkeerplekken en duurder parkeren, terwijl dat geen enkel probleem oplost. Onze stad wordt eigenlijk alleen maar minder aantrekkelijk voor ondernemers en bezoekers. Nijmegen staat alleen nog maar bekend om file op de Oranjesingel en het Keizer Karelplein, te weinig en te dure parkeerplaatsen en een ontoegankelijk stationsgbied. Wat bereikbaarheid betreft leeft dit college in een niet realistische droomwereld, ik voorspel vast dat dit het volgende verkeersfiasco wordt, waarbij de verhoging van de tarieven weer uitgegeven wordt aan hobbies zoals het steeds duurder uitpakkende Valkhofmuseum".

Gratis parkeren

De VVD vindt dat het parkeergeld in Nijmegen hoog genoeg is en niet verder opgehoogd moet worden. Overlast moet worden aangepakt door handhavers, de politie en de juiste middelen. Niet door schijnoplossingen zoals het hoger maken van parkeertarieven.  Het college probeert onder het mom van overslastbestrijding de begroting aan te vullen en dat kan wat de VVD betreft nooit de bedoeling zijn.