spotlight-image

Tweetaks brommers vanaf 2025 verboden in Nijmegen

29614650925_d6131b7fea_b

'Ons Nijmegen, Stad van Iedereen'. Zo luidt de titel van het Nijmeegse coalitieakkoord 2022 – 2026. Dit geldt, als het aan het Nijmeegse college ligt niet, voor de brom- en snorfietsers. Zij zijn binnenkort niet weer welkom in Nijmegen. De VVD vindt dat mensen met een brommer of scooter niet uit Nijmegen geweerd mogen worden.

Symboolpolitiek tweetaks brom- en snorfietsen

Het college stelt voor om per 1 januari 2028 een zero emissie zone in te stellen voor tweetaks brom- en snorfietsen, omdat dit zou leiden tot betere luchtkwaliteit. Uit de door het college gepresenteerde cijfers blijkt namelijk dat 23% van de luchtvervuiling op fietspaden van brom- en snorfietsers komt. Fractiespecialist Thijs Spaargaren: “Ik durf het wel aan om te stellen dat op de wegen het grootste deel van de luchtvervuiling door auto’s komt, op de rivieren van schepen en op het spoor van treinen. Waar moet het anders vandaan komen op die exacte plek?” Hij vervolgt: “Deze maatregel heeft nauwelijks effect op de totale luchtkwaliteit en treft juist forenzen, mantelzorgers, scholieren, studenten en mensen die van buiten Nijmegen onze stad bezoeken om te shoppen en te werken. En dan ook nog eens juist die mensen met vaak een kleinere portemonnee. Het is dure symboolpolitiek, betaald door een groep die het al lastig genoeg heeft.”  

Fietsfanatisme

De VVD ziet het Nijmeegse verbod is zijn geheel niet zitten. De luchtkwaliteit in Nijmegen voldoet aan alle normen en eisen. Al het vervoer, van vliegtuig tot brommer, wordt door landelijk en Europese eisen steeds schoner. Dat zijn ook de bestuursniveaus waar dit soort besluitvorming moet plaatsvinden. Fractiespecialist Mobiliteit Thijs Spaargaren: "Ik ben op de hoogte van het fietsfanatisme van de verantwoordelijk wethouder maar de gemeente bepaalt wat de VVD betreft niet hoe onze inwoners zich willen verplaatsen. Wij gaan dus tegen dit voorstel stemmen’’

UPDATE:

Woensdag 14 december jl. heeft de raad gesproken over het voorstel van het college om brom- en snorfietsers met een verbrandingsmotor per 1 januari 2028 te verbieden in de bebouwde kom van Nijmegen en Lent. 

De Nijmeegse VVD heeft een verwoede poging gedaan de raad erop te wijzen dat het hier gaat om wéér een verbod dat nauwelijks bijdraagt aan een de luchtkwaliteit in Nijmegen en het de mensen die het al zo lastig hebben heel hard raakt. Ook heeft het college nog geen enkel idee hoe zij onze inwoners gaat verleiden over te stappen op een alternatief. Dat is op zijn zachtst gezegd bijzonder. Eerst verbieden, dan pas nadenken over een alternatief. 

Het college is geenszins van plan dit verbod nader te onderzoeken op de (financiële) impact voor onze inwoners. Zij krijgen hierbij steun van o.a. GroenLinks en het CDA. De Nijmeegse VVD zal tegen dit raadsvoorstel stemmen!