spotlight-image

Parkeren is al duur genoeg!

stanislaw-gregor-6QIefFMpHEY-unsplash

Schrale uiers. Dat is wat de melkkoe met de naam 'Parkeren in Nijmegen' ondertussen moet hebben. Want ondanks gierende inflatie, blijvend stijgende prijzen in de supermarkt en torenhoge energiekosten, wil het College autobezit en -gebruik opnieuw duurder maken. Traditiegetrouw worden de parkeertarieven verhoogd om komend jaar 1,3 miljoen euro extra op te halen. 

De Nijmeegse VVD is ontsteld. Fractiespecialist Bereikbaarheid Dennis Walraven: "Hier snap ik dus echt niks van. Het College geeft geld uit als water aan linkse hobby's en de rekening sturen ze op naar de autobezitter." De VVD vindt dat dit soort belastingen op de juiste plek terecht moeten komen. Walraven: "Als ze van dit geld een nieuwe parkeerplaats bij het centrum zouden bouwen, valt het nog enigszins uit te leggen. Maar dit geld gaan ze gewoon gebruiken om de rekening van het Valkhof te betalen of een prestigeproject zoals 'Grondfest' te bekostigen."

Overal verhoging

Ook fractiespecialist Mobiliteit Thijs Spaargaren is niet te spreken over de plannen. "Het verhogen van de parkeertarieven draagt niet bij het stadscentrum aantrekkelijk en gastvrij te houden. De wethouder lijkt zich met deze verhoging te verschuilen achter de ambitie om van Nijmegen een autoluwe binnenstad te maken, waarbij bezoekersparkeren wordt opgevangen buiten de binnenstad en op transferia aan de stadsranden.

Dat kan ik niet rijmen met het voorstel van het college de parkeertarieven buiten het stadscentrum ook met 15% te verhogen! Betrek daarbij ook de voorgenomen tariefsverhoging van het openbaar vervoer met maximaal 7%. Met als resultaat dat de aantrekkelijkheid van het stadscentrum nog verder onder druk komt te staan.

Tegen de achtergrond van het terugbetalen van de coronaschuld kan het college er ook voor kiezen de aangekondigde indexering op de parkeertarieven te gebruiken als financiële bijdrage aan het aflossen van de coronaschuld van de MKB-bedrijven in het stadscentrum i.p.v. het financieren van prestigeprojecten."

Tijdens de aanstaande begrotingsbehandeling zal de Nijmeegse VVD voorstellen indienen tegen deze tariefverhoging.