Kelfkensbos artikel foto

VVD vraagt gemeente onduidelijke en onveilige verkeerssituatie Kelfkensbos aan te pakken

Kelfkensbos artikel foto

Het plein bij Kelfkensbos is onlangs heringericht. Een mooie stap in het aantrekkelijker maken van onze mooie binnenstad. Helaas is er door de herinrichting een onduidelijke en daardoor onveilige verkeersituatie ontstaan ter hoogte van de Ridderstraat. Voor zowel de weg als de stoep is gebruik gemaakt van moeilijk van elkaar te onderscheiden bestrating. Automobilisten, fietsers en voetgangers hebben moeite te zien wat de stoep is en wat de weg. Hierdoor lopen voetgangers regelmatig over de weg en rijden automobilisten en fietsers regelmatig op de stoep. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Op dit filmpje is duidelijk te zien dat het vaak fout gaat.

De Nijmeegse VVD heeft om die reden schriftelijke vragen gesteld aan het college. Raadslid Niek Kraut: ‘We krijgen meerdere signalen van ongeruste inwoners van Nijmegen dat er een verkeersgevaarlijke situatie is ontstaan door de herinrichting van het gebied rond Kelfkensbos. Het is voor zowel fietsers, automobilisten en voetgangers onduidelijk waar de weg eindigt en de stoep begint. Het gevolg is dat iedereen door elkaar rijdt en loopt, met alle risico’s van dien.” De Nijmeegse VVD vraagt de gemeente maatregelen te nemen om de onduidelijkheid weg te nemen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van paaltjes of duidelijke wegmarkeringen.