spotlight-image

Waarom de Vijfknoop een rotonde moet worden!

afbeelding vijfknoop

Later dit jaar komt het stadsbestuur met het plan om de het oude UWV-kantoor en de daaraan grenzende Vijfknoop (net aan de andere kant van de tunnel) in Nijmegen-West onder handen te nemen. Er komt een grote nieuwe woontoren en een Westentree voor het station. Een uitstekend plan voor het oude UWV-kantoor. Waar het helaas mis gaat is met het aanpakken van de Vijfknoop.  

Het plan, zoals het nu bestaat, ziet erop toe dat de Krayenhofflaan wordt afgesloten en er verderop richting de tunnel een nieuwe aantakking komt voor de wijk daarachter. Verder wil het college een snelfietsroute dwars over de Vijfknoop leggen en komt er bij de nieuwe Westentree naar het station ook nog een bushalte, met busbaan. Alsof de Vijfknoop nog niet ingewikkeld genoeg is!  

Dit alles vanuit de gedachte om een betere doorstroom te realiseren. Iedereen die er één keer is geweest, snapt dat het huidige plan nooit gaat werken. Niet voor auto’s, niet voor bussen en ook niet voor fietsers. 

Waarom dan geen rotonde?

Volgens het stadsbestuur past dit niet en is een rotonde op die locatie niet goed voor de verkeersafwikkeling. Volgens de Nijmeegse VVD is dit juist wel een goede optie die onderzocht moet worden. Rotondes werken namelijk, zowel binnen als buiten de spits, uitstekend voor doorstroom en verkeersafwikkeling en zijn ook uit te rusten met verkeerslichten, mocht dat nodig zijn.

Fractiespecialist Dennis Walraven: ‘’Ik snap niet dat ze de optie voor een rotonde direct hebben afgeschoten. Op deze manier gaan ze van de Vijfknoop een nóg slechtere doorstroomlocatie maken. Wat ons betreft wordt een rotonde alsnog meegenomen als te onderzoeken alternatief. Want als ze de plannen zo gaan uitvoeren zoals ze het nu bedacht hebben, wordt het één groot verkeersdrama. En dat hebben we in Nijmegen helaas al genoeg.’’