spotlight-image

Alternatieve begroting VVD Nijmegen: Sterker uit de crisis

news-5

We leven in een vreemde periode. De coronapandemie heeft onze samenleving ontwricht. Helaas wordt ook ons mooie Nijmegen hard geraakt door deze gezondheidscrisis. Ook de lokale economie heeft het zwaar te verduren. Ten gevolge ligt een economische crisis in het verschiet. Veel bedrijven maken gebruik van landelijke overheidssteun om het hoofd boven water te houden. Toch leven veel Nijmegenaren in onzekerheid over hun baan, en veel ondernemers vrezen voor de toekomst van hun bedrijf.

De VVD Nijmegen steunt de insteek van het college dat er in deze tijd voor kiest extra te investeren. Maar wat de VVD Nijmegen betreft doen we daar nog een schep bovenop. Fractievoorzitter Inge van Dijk zegt hierover dat “we duidelijk andere keuzes maken, waardoor er voldoende ruimte komt om te investeren in belangrijke sectoren zoals economie, bereikbaarheid, sport en veiligheid. Zo is Nijmegen klaar voor de toekomst en komen we sterker uit de crisis.”

Voor Van Dijk is het prioriteit nummer 1 dat Nijmegenaren aan het werk blijven: “Nú is het moment om onze economie te versterken. We stellen daarom voor jaarlijks 700.000 euro extra te investeren in de Nijmeegse economie.” De VVD Nijmegen ziet kansen voor een verlaging van de OZB-tarieven, en investeert in een belangrijke groeisector voor Nijmegen: het toerisme. “We onderschrijven daar enerzijds mee hoe belangrijk onze ondernemers zijn en hoe enorm wij hen waarderen. Anderzijds zorgen we ervoor dat banen voor Nijmegenaren behouden blijven” licht Van Dijk toe. 

“Onlosmakelijk verbonden met de economie is de bereikbaarheid van de stad. Mensen moeten makkelijk naar Nijmegen kunnen komen om te werken en te winkelen.” Van Dijk ziet juist hier kansen liggen. Om dit te blijven garanderen, kiest de VVD Nijmegen ervoor om te investeren in de doorstroming van de S100 en het Keizer Traianusplein. Daarnaast moet de versmalling van de Graafseweg worden teruggedraaid. 

Een ander speerpunt van de alternatieve begroting van de VVD Nijmegen is het beschikbaar stellen van 500.000 euro extra voor de veiligheid in de stad. “Dat is nodig voor een daadkrachtige aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning” legt Van Dijk uit. “Door corona wordt er steeds meer gevraagd van onze politie én handhavers. We verlichten hun werkdruk, en stellen extra middelen ter beschikking”.

Daarnaast wijst Van Dijk op de sleutelrol van sport in Nijmegen. “Sporten is gezond. Het zorgt voor sociaal contact en mensen met een goede conditie zitten beter in hun vel. Zeker in deze tijd is het van belang om fit te blijven. We investeren daarom in sport: extra geld voor een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal in Nijmegen-Noord én voor het watersportcentrum Bastion”.

Sterker uit de crisis betekent wat de VVD Nijmegen betreft het extra inzetten op economie, bereikbaarheid, sport en veiligheid. In 2021 investeren we daarom flink, en in de jaren daarna gaan we onze spaarpot weer vullen. We zorgen er op deze manier voor dat Nijmegen klaar is voor de toekomst.

De alternatieve begroting zal vanavond in de bijlage van dit bericht te vinden zijn.