spotlight-image

Meer ambachten in Nijmegen

Plaatje Website werk praktisch

Nijmeegse VVD wil focus op aantrekken praktisch geschoolde werkgelegenheid

 

De Nijmeegse VVD wil dat het college met een plan komt om een sterke maakindustrie en praktisch geschoolde werkgelegenheid rondom de kansrijke sectoren semiconductors en watergebondenbedrijvigheid te stimuleren.

 

De groeiende stad vraagt niet alleen om meer woningen

Nijmegen groeit de komende decenia toe naar ruim 200.000 inwoners. Al deze Nijmegenaren willen graag een betaalbaar huis dat bij hun levensfase past. Daar is iedereen zich van bewust. Overal waar het kan, wordt gebouwd. Maar onze inwoners willen ook graag werk en het liefst in Nijmegen.

Opvallend is dat Nijmegen -meer dan andere vergelijkbare steden- een forzenzenstad is. Met als gevolg dat de treinen overvol zitten en de toch al beperkte bereikbaarheid van Nijmegen via de weg steeds zwaarder belast gaat worden. VVD Raadslid Sanne Buursink-de Graaf; “Veel Nijmegenaren werken buiten de stad. En dat geldt niet alleen voor theoretisch geschoolden. Hun voordeel is dat zij, zeker sinds corona, vaker thuis kunnen werken. Voor praktisch geschoolden geldt dat niet; het praktische werk vraagt vaak dat je ook ergens fysiek aanwezig bent. En niet altijd op dezelfde plek”.

 

Praktisch geschoold werk in toekomstbestedige sectoren maakt minder kwetsbaar

In het huidige beleid wordt, heel logisch, veel ingezet op innovatieve bedrijvigheid. Voor de groei van de werkgelegenheid voor praktisch geschoolden wordt vooral ingezet op de vrijetijdseconomie (horeca, detailhandel). Dat is een prachtige sector maar ook erg conjunctuurgevoelig. De Nijmeegse VVD vindt het daarom belangrijk dat het college met een aanpak komt voor een brede werkgelegenheid voor praktisch geschoolden; ook in andere sectoren.

 

Tekorten vragen om focus

Vandaag de dag zijn de tekorten aan werknemers in alle sectoren voelbaar. Dat maakt het nog belangrijker om goed na te denken over hoe je als stad de werkgelegenheid van de toekomst ziet. “Hoe ziet onze beroepsbevolking er straks uit? Hoe zorgen we dat mensen werk hebben en houden, zo dicht mogelijk bij huis, zowel praktisch als theoretisch geschoold?

Welke sectoren zijn toekomstbestendig en kansrijk en wat voor soort bedrijven willen wij hier graag hebben, op welke clusters leggen we de focus en wat hebben zij nodig?” Dat zou het college op moeten gaan pakken.  

Volgens de VVD bieden in ieder geval de semiconductoren, de haven en watergebonden bedrijvigheid goede kansen om stevige clusters te bouwen met praktische werkgelegenheid. 

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2023 dient de VVD een motie in om het college hiertoe op te roepen.