spotlight-image

Laat het college Nijmeegse ondernemers in de kou staan?

Vrieskou

Nijmegen stelt het Winterfonds niet open voor bedrijven, terwijl dat wel de bedoeling is. Provincie Gelderland heeft 850.000 euro op de plank liggen om ondernemers te helpen, bijvoorbeeld met hun energierekening. De Nijmeegse VVD wil dat Nijmegen de regeling zo snel mogelijk openzet en roept hiertoe op in de raadsvergadering van 1 februari 2023 (zie bijlage onderaan deze pagina).

Buiten de boot

In afwachting van landelijke regelingen heeft de Provincie Gelderland 10 miljoen euro vrijgemaakt in een Winterfonds. Het geld is vrijgemaakt om gemeenten in staat te stellen, maatschappelijke voorzieningen, sportverenigingen, wijkcentra en culturele instellingen te kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn de middelen bedoeld om het Gelderse bedrijfsleven en in het bijzonder het het MKB te kunnen ondersteunen met het oog op behoud van werkgelegenheid. Hierbij is expliciet benoemd dat dit geld ook is voor “dat deel van het Gelderse bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigt te raken, bij te staan." De gemeente Nijmegen krijgt 850 duizend euro uit deze pot. 

Afspraken nakomen

Op 16 november 2022 heeft de Nijmeegse VVD navraag gedaan over de wijze waarop dit Winterfonds in Nijmegen ingezet zou gaan worden. Tijdens de politieke avond heeft het college de volgende toezegging gedaan: “het college zegt toe dat ook kleine ondernemers en ZZP’ers aanspraak kunnen maken op het maatwerkpakket in deze crisisaanpak”. VVD vindt dat deze afspraak nagekomen moet worden.

Uit contacten van de gemeente Nijmegen en antwoorden aan ondernemers blijkt nu dat de gemeente Nijmegen ervoor heeft gekozen om het geld uit het Gelderse Winterfonds niet in te zetten voor ondernemers maar alleen voor organisaties en instellingen. Ondernemers worden vervolgens verwezen naar de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten die naar verwachting in het eerste kwartaal 2023 wordt opengesteld. Hierover is inmiddels al bekend dat lang niet alle bedrijven die in de problemen zijn of raken hiermee geholpen kunnen worden. Daarnaast worden ondernemers verwezen naar het Ondernemersteunpunt. Maar er wordt met geen woord meer gerept over maatwerk en financiële tegemoetkomingen aan kleine ondernemers. Dit in tegenstelling tot de gemeente Heumen, die hier wel middelen voor beschikbaar stelt waar kleine ondernemers wat aan hebben. 

Opheldering

De Nijmeegse VVD is van mening dat dit niet in lijn is met de volledige doelstellingen van het Winterfonds en dat dit niet in lijn is met de toezegging zoals deze door het college is gedaan op 16 november 2022. En dat de gemeente hiermee ondernemers in de kou dreigt te laten staan. Tijdens de politieke avond van 16 januari stelde de VVD hierover kritische vragen aan het college. De antwoorden waren onbevredigend en daarom roepen we in de raadsvergadering de gemeente op alsnog het Winterfonds open te zetten. VVD raadslid Sanne Buursink-de Graaf. "het duurt al veel te lang, de VVD wil dat er snel geld komt voor het MKB. Gewoon een simpele regeling. En die had er ook al moeten zijn".

 OPROEP: ben je een ondernemer die merkt dat dat jouw bedrijf niet de noodzakelijke financiële steun krijgt vanuit de Gemeente Nijmegen en dreig je hierdoor om te vallen? Stuur een mail aan fractie@vvd-nijmegen.nl.