spotlight-image

Stop het pesten van automobilisten

Verbod-auto

Het college van Nijmegen, bestaand uit GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66, is van plan onze stad verder onbereikbaar te maken. Met diverse maatregelen wordt het nog moeilijker gemaakt om de auto te gebruiken in de stad. 

De VVD Nijmegen is fel tegen deze maatregelen en heeft voorstellen gedaan om ruimte te houden voor iedereen. Dus ook automobilisten.

Geen plek meer voor de auto

Het college gaat de gehele binnenstad autoluw maken, oftewel nagenoeg alle parkeerplekken gaan verdwijnen op straat. Dit alles past in het grotere plan om iedereen uit de auto te krijgen en gebruik te gaan maken van OV en fietsen. Ben je afhankelijk van de auto om ergens te komen dan kun je nauwelijks nog in het centrum terecht.

Het betaald parkeren buiten het centrum wordt verder uitgebreid. Dit lijkt een goede oplossing voor de bewoners, maar zorgt alleen maar voor verplaatsing van het probleem. Want ook hier is het uiteindelijke doel van het college duidelijk, betaald parkeren in heel Nijmegen.

De doorstroming binnen de stad gaat het college ook flink aanpakken. Veel 50 km wegen gaan naar 30 km/uur. Samen met andere verkeersmaatregelen wordt het nog lastiger gemaakt om met de auto door Nijmegen te rijden. Ook dit heeft uiteindelijk als doel om mensen te dwingen de auto te laten staan.

De gevolgen hiervan zullen snel te merken zijn. Denk aan:

  • Iedereen die om wat voor reden dan ook de auto moet gebruiken wordt dwars gezeten.  
  • De binnenstad zal minder aantrekkelijk worden om te winkelen of de horeca te bezoeken. Ondernemers zullen hierdoor geraakt worden.
  • De binnenstad is niet meer bereikbaar voor mensen die daar alleen met de auto kunnen komen.

Zogenaamde inclusie

Met name Groen Links heeft altijd de mond vol van inclusie, er moet ruimte zijn voor iedereen. Zoals wel vaker blijkt dat dit geldt zolang het maar past binnen de plannen die GroenLinks voor de stad heeft. 

Kleur bekennen

Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad lijkt deze zorgen niet te delen. Zelfs de Stadspartij Nijmegen wil voor het plan van het college stemmen. Ongelofelijk. 

Het is nu aan de gemeenteraad om een keuze te maken. Gaat Nijmegen verder linksaf een doodlopende straat in of kiest de raad voor het alternatief van de Nijmeegse VVD: Een goed bereikbaar Nijmegen voor iedereen, ongeacht welk vervoersmiddel en hiermee te voorzien in de behoeftes van onze inwoners en bezoekers!

Meer informatie

Onze voorstellen kun je hieronder bekijken. Je kunt ook contact met ons opnemen via fractie@vvd.nijmegen.nl of via het contactformulier op onze website.

Update

Alle leden van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 hebben tegen onze voorstellen gestemd en voor het voorstel van het college. Er komen dus minder parkeerplaatsen, betaald parkeren wordt uitgebreid en er worden zonder alternatieven meer auto's geweerd uit Nijmegen.