spotlight-image

Té groen belemmert succes bedrijventerrein De Grift in Nijmegen

foto grift goed

De laatste richtlijnen van de gemeenteraad van Nijmegen over de invoering van groene daken op bedrijventerrein De Grift gaat de Nijmeegse economie in een wurggreep houden. Natuurlijk: het is 2023, dus alles wat we bouwen, bouwen we met oog voor duurzaamheid en natuur. Maar de D66 en GroenLinks-fracties in Nijmegen lijken wel een rupsje nooitgenoeg: woensdag 1 november werd een verplichting voor groene daken opgelegd voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein de Grift. Overstijgt dit nieuwe beleid niet de grenzen van doelmatigheid? Volgens de Nijmeegse VVD wel. Je kunt het al groene beleid in onze stad ook teveel optoppen. En daarmee ondernemers en bedrijven het ondoenlijk maken in onze stad te investeren. We duiken in de details van deze welbedoelde maar mogelijk te ambitieuze groene plannen.

De economische consequenties van verplichte groene daken

Een praktisch voorbeeld: een groendak op een bedrijfsloods van 500 m2 leidt tot substantiële kostenstijgingen. Zwaardere daken vragen om een robuustere bouwconstructie en brengen hogere onderhoudskosten met zich mee. Zo’n dak kan na regenval tot 150 kg per m2 wegen, wat niet alleen de bouwkosten opjaagt, maar ook vraagtekens zet bij de verhouding tussen kosten en baten. Alleen de investeringskosten zullen al zo’n 20% hoger liggen, waardoor andere gemeenten automatisch interessanter zijn om je bedrijfshal neer te zetten. Slecht voor Nijmegen dus.

Prioriteit voor werkruimte, niet overmatig groen

Laten we vooropstellen dat bedrijventerreinen zijn opgezet als bruisende centra van werk en innovatie, en daarmee de economische motor van Nijmegen vormen. Het huidige beleid, dat natuurinclusiviteit stimuleert, heeft al de juiste stappen gezet richting een biodivers stadsmilieu. Maar de geplande expansie van groenstructuren snoept ruimte weg die essentieel is voor onze bedrijven en dat raakt de economische levensader van onze stad.

Een groene grens overschreden

In Nijmegen gaan ecologie en economie zij aan zij. De nieuwe, goedbedoelde groenmaatregelen lopen echter het risico om eerder verstorend dan versterkend te werken. Een veerkrachtige economie is de levensader voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Zonder dit fundament verliest Nijmegen de mogelijkheid om groene initiatieven op een zinvolle wijze te steunen. Voor deze prijs zullen bedrijven minder snel kiezen om zich hier te vestigen en daarmee wordt Nijmegen op lange termijn een forenzenstad zonder eigen economische ruggengraat. Juist op de Grift, tegen het nieuw ontwikkelde Nijmegen Noord aan, is dit een gemiste kans: we willen dat mensen dichtbij huis kunnen werken. Dit scheelt vervoersbewegingen en versterkt de aantrekkelijkheid van dit deel van Nijmegen.

Pleidooi voor economisch verstandig groenbeleid

De Nijmeegse VVD staat voor een welvarend Nijmegen waar ondernemers kunnen floreren. Dit goedbedoelde beleid draagt daar niet aan bij. De ecologische maatregelen schaden de economische ontwikkeling die nodig is om ook op lange termijn een fijne welvarende, groene stad te zijn. In de bijlagen vindt u de voorstellen van PvdD en GroenLinks, die de kern vormen van deze kwestie. Laten we de kracht van Nijmegen als een stad waar groene innovatie en economische groei elkaar versterken niet onderschatten door een te eenzijdige focus op groene maatregelen. Een gezonde economie is tenslotte de beste voedingsbodem voor duurzame ontwikkeling.