Winterfonds foto

Winterfonds gaat Nijmeegse ondernemers ook de winter door helpen!

Winterfonds foto

 

De Provincie Gelderland heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor een Winterfonds en er komt 850 duizend euro voor Nijmegen beschikbaar. https://vvd-gelderland.nl/nieuws/gelders-winterfonds-ondersteunt-mkb-en-maatschappelijk-vastgoed-bij-energiekosten

 

Tijdens de politieke avond van 16 november 2022 in de gemeente Nijmegen is gesproken over een Nijmeegs pakket aan noodmaatregelen om onze inwoners- naast de maatregelen vanuit het Rijk- bij te staan. Het plan is om hiervoor 5 miljoen extra vrij te maken uit de saldi reserve, het spaarpotje van de stad. De Nijmeegse VVD vindt dat we voorzichtig moeten zijn met ons spaargeld en vlees op de botten houden voor zware tijden. Maar de energiecrisis is een crisis die de samenleving heel hard raakt.

Wel is het belangrijk dat Nijmegen niet klakkeloos allerlei taken van het Rijk gaat overnemen in crisis bestrijdingen. En al helemaal niet als er regelingen uit andere overheidslagen zoals de provincie of het rijk zijn. Daarnaast zaten er in het maatregelenpakket dat was bedacht geen specifieke maatregelen voor ondernemers. Het college wilde wachten op regelingen vanuit het Rijk. En dat kan natuurlijk niet. Want na de corona crisis worden veel van onze Nijmeegse ondernemers ook getroffen door de energiecrisis. En de winter staat voor de deur.

De Nijmeegse VVD heeft er dus voor gepleit dat de maatregelen ook open staan voor ondernemers. En dan met name ZZP’ers en het MKB. Dit is toegezegd. Daarnaast heeft de Nijmeegse VVD het college bevraagd over het provinciale Winterfonds. Een fonds dat op initiatief van de provinciale VVD, PvdA en Groen Links is ingericht met als doel het helpen van ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen. De wethouder heeft toegezegd dat het bedrag dat naar Nijmegen komt (850 miljoen) ook in Nijmegen ingezet gaat worden voor ondernemers.