spotlight-image

In Grootstal geen sportzaal in plaats van groen

20220828 Huidige plankaart beoogde locatie sporthal Grootstal

De Nijmeegse VVD vindt dat het perceel tussen de Marie Curiestraat, Celsiusstraat en de Nieuwe Mollenhutseweg een groene bestemming moet houden. De gemeente Nijmegen bereid plannen voor om op dit perceel een nieuwe sporthal te bouwen. Dit wordt gecombineerd met een uitbreiding van de Hidaya basisschool.

Na signalen uit de buurt is fractievoorzitter Maarten Bakker de wijk in gegaan om zijn oor te luister te leggen. Na gesprekken vindt hij dat de nieuwe sporthal er wel komen, maar dan wel op een andere plek. "Wij willen niet dat er groen uit de wijken verdwijnt, want er moet ook leef- en ademruimte zijn. Als we alles volbouwen dan krijgen we op lange termijn last van moeilijke waterafvoer en hittestress. Deze 3000 m² verrijkt de wijk, dat willen we behouden. Daarnaast is deze locatie ongeschikt omdat het tot veel meer verkeer gaat leiden en er te weinig parkeerruimte is. Dat vinden we niet veilig".

Voor de VVD kunnen de uitbreiding van de school en de sporthal alleen doorgang vinden in Grootstal als die komt op een plek waar nu ook al gebouwen staan. Bijvoorbeeld op de locatie van voormalig jongerencentrum de Mix.

In maart 2022 presenteerde de VVD een plan voor woningbouw, daarin maakte de VVD als duidelijk dat behoud van groen in de wijk een belangrijk uitgangspunt is voor Nijmegen.

Uitstel

In december 2022 kreeg de gemeenteraad bericht dat de Hidayaschool voorlopig afziet van uitbreiding door de instabiliteit van markten en de risico's die dat met zich meebrengt in een bouwtraject. De Nijmeegse VVD vindt het voor de buurt fijn dat de bouwplannen voorlopig in de ijskast gaan en wil graag dat er een geheel nieuwe afweging, inclusief alternatieve locaties, wordt gemaakt wanneer de basisschool alsnog wil uitbreiden. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de ontwikkeling niet ten koste mag gaan van bestaand groen in de wijk.