spotlight-image

Houd tippelzone open voor alle Nijmeegse sekswerkers

straatprostitutie

De VVD vindt dat de Nijmeegse tippelzone open moet blijven. Op de eerste plaats omdat sekswerk óók gewoon werk is en op de tweede plaats omdat op de tippelzone een grotendeels kwetsbare groep vrouwen werkt. Door de tippelzone met bijbehorende huiskamer open te houden kunnen zij passende zorg en hulp krijgen. Wij willen deze vrouwen niet aan hun lot overlaten.

 

Voorgeschiedenis

In januari 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat de tippelzone en de huiskamer open moeten blijven en er mogelijkheid moet zijn voor sekswerkers om op deze locatie in te stromen. De VVD wilde pleitte toen al om niet langer een uitsterfbeleid op de tippelzone te voeren.  Het college van Burgemeester en wethouders wilde dit wel. Om aan de raad tegemoet te komen stelt het college nu voor om eenmalig een beperkt aantal pasjes uit te geven.  

Liever in beeld dan in de illegaliteit

De VVD realiseert zich dat tippelzonewerk geen makkelijk bestaan is. Naast de rauwe omstandigheden is er sprake van verslavings- en schuldeproblematiek en kent het werk gezondheidsrisico's. Maar wat is dan het alternatief voor de tippelzone? Net doen of dit sekswerk en bijbehorende problemen en risico's niet bestaat?

Dankzij het bestaan van de tippelzone werken deze vrouwen in een straat met een huiskamer, waar ze op terug kunnen vallen en laagdrempelig de mogelijkheid krijgen om in het bijzijn van deskundige hulpverleners hun werk uit te oefenen. Het is een illusie te denken dat deze vrouwen zullen stoppen met straatprostitutie wanneer zij geen pasje meer krijgen. De VVD vindt dat je met het voorstal van het college deze Nijmeegse sekswerkers aan hun lot overlaat en hen het illegale circuit induwt. Je verwijdert hen van de samenleving en verkleint de kans dat ze zelf stappen zetten naar een ander leven. Eventuele overlast die gepaard gaat met straatprostitutie zal zich bovendien naar onvoorspelbare plekken verplaatsen, terwijl deze nu beheersbaar is en zich op een vaste locatie voordoet. 

Hoe verder?

De VVD wil nog steeds hetzelfde: álle Nijmeegse straatsekswerkers zijn welkom op de tippelzone en in de huiskamer. Nu én in de toekomst. De enige restrictie die we eraan verbinden is dat het om sekswerkers gaat die een band hebben met Nijmegen. Al zouden we het willen, dan kunnen we helaas niet alle straatsekswerkers van Nederland helpen. We gunnen het iedere Nijmeegse sekswerker om dit werk in een veilige omgeving uit te oefenen en we willen dat deze kwetsbare groep altijd zorgprofessionals aan hun zijde heeft. 

In de komende raadsvergadering vraagt de VVD opnieuw om de tippelzone open te laten en geen maximum aan de uitgifte van pasjes te stellen. We houden daarmee de deur open voor alle Nijmeegse sekswerkers die deze veilige haven hard nodig hebben.