spotlight-image

Geen uitstel woonplan Goffertstadion

800px-Goffertstadion_N.E.C._Nijmegen

De Nijmeegse VVD wil het Goffertstadion, nu nog in bezit van de gemeente, graag verkopen aan NEC. Op dit moment ligt er een koopoptie voor NEC, die verloopt eind 2023. NEC heeft aangegeven de koop van het stadion te willen financieren door woningbouw in en tegen het stadion aan toe te voegen. Een idee waar de VVD niet onwelwillend tegenover staat. De VVD voorziet echter een probleem als NEC niet snel zijn plannen presenteert. Daarom besprak de gemeenteraad mede op verzoek van de VVD afgelopen 12 oktober de eventuele verkoop in een commissievergadering. Je kunt die vergadering hier terugluisteren.

Fractievoorzitter Maarten Bakker heeft het college gevraagd om zo snel mogelijk helder te krijgen wat de plannen van NEC zijn. Daarmee wil de VVD het slikken-of-stikkenscenario voorkomen. Het slikken-of-stikkenscenario houdt in dat NEC pas in of na de zomer van 2023 één plan voorlegt aan de gemeente. Daardoor zou de gemeenteraad voor de onwenselijke keuze komen te staan om ofwel een plan te aanvaarden wat het misschien niet ziet zitten, ofwel de verkoop van het stadion af te laten ketsen. Bij het zo laat presenteren van de plannen is er geen tijd meer om de plannen nog te wijzigen vóór het verlopen van de koopoptie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd in het eerste kwartaal van 2023 met een informatiebrief te komen over de plannen van NEC. Op deze manier heeft de raad tijd genoeg om alsnog in te grijpen als dat nodig is.