spotlight-image

Waarom de stadspeiling over Veur-Lent een slecht idee is

maarten-59f2070a

Er komt een stadspeiling over óf en zo ja hoe er gebouwd moet worden op stadseiland Veur-Lent. De VVD is van begin af aan tegen deze stadspeiling. Lijsttrekker Maarten Bakker legt hieronder uit waarom. 

Volgens de VVD moet er gebouwd worden op het stadseiland. De discussie over wel of niet bouwen is op oneigenlijke argumenten ontstaan, namelijk "dat het hele eiland volgebouwd zou worden". Dat is onjuist. Op onderstaand plaatje is te zien welk deel van het eiland bebouwd gaat worden. In dit draadje op Twitter wordt de beoogde bouwlocatie in historisch en ecologisch perspectief bekeken. 

veurlent

Dan de peiling. De VVD is tegen deze peiling en heeft hiervoor vijf heldere argumenten.

  • Verantwoordelijkheid nemen

Het is de taak van de gemeenteraad om keuzes te maken over wonen en het bouwen van woningen. Juist midden in een wooncrisis wanneer de woningnood enorm is, moet je als gemeenteraad deze verantwoordelijkheid nemen.

Dit is extra belangrijk wanneer er discussie ontstaat over een locatie in de stad. Dan ga je als gemeenteraad toch niet de hete aardappel doorschuiven aan inwoners in je stad? Nijmegenaren hebben de gemeenteraad juist gekozen om voor hen dit soort afwegingen te maken. De VVD vindt dat je als politieke partij een doordachte keuze moet maken. Vervolgens leg je aan de stad uit waarom je de keuze maakt die je maakt (welke keuze dat ook is). Dat is je taak en die verantwoordelijkheid moet je nemen. De keuze van de VVD is hier te vinden.

  • Vertraging oplossen woningcrisis

We zitten midden in een wooncrisis. Inmiddels liggen de plannen voor woningbouw op Veur-Lent al een jaar stil. De VVD vindt dat ontzettend dom. Voor het oplossen van de woningcrisis staat één ding vast: er moeten meer woningen bij komen en daarvoor moet dus snel meer gebouwd worden. Elke vertraging is er wat de VVD betreft een te veel.

  • Geen duidelijkheid over de uitkomst

Nu de rest van de gemeenteraad besloten heeft om de hete aardappel toch door te schuiven naar inwoners van Nijmegen ontstaat een nieuw probleem: niemand weet hoe straks om moet worden gegaan met de uitkomst van de peiling. Daar is geen afspraak over gemaakt.

Er worden in de peiling vier varianten (van niet bouwen tot een stedelijke bouwvariant) voorgelegd aan 7000 inwoners. Dat betekent dat een uitkomst zomaar 16% - 28% - 29% - 27% of iets vergelijkbaars kan zijn. Wat doe je dan? En als de uitkomst 40% - 10% - 40% - 10% is? Wat dan? Zelfs als één variant 45% haalt en de rest evenredig over de rest van de varianten verdeeld wordt, kun je nog steeds argumenteren dat meer dan de helft tegen die variant met 45% steun is.

Er is door de gemeenteraad geen uitspraak gedaan over hoe met de uitkomsten van de peiling omgegaan wordt. Zonder een heldere afspraak daarover vindt de VVD dat de peiling geen zin heeft. De raad gaat dus na de peiling alsnog dezelfde discussie voeren die het een jaar geleden al had kunnen voeren.

  • De uitkomst is altijd vertekend

Het peilen van 7000 Nijmegenaren klinkt als een representatieve peiling. Dat is het ook aan de voorkant. Maar de uitkomst is altijd vertekend. Bij enquêtes en peilingen is de prikkel om te reageren voor mensen die daadwerkelijk wat vinden groter dan voor mensen die niks vinden of zich er niet mee willen bemoeien. Die laatste groep is juist de groep die denkt "maar daar heb ik de gemeenteraad toch juist voor gekozen?".

De peiling is dus vast en zeker op de goede manier uitgevraagd, maar de uitkomst zal gedomineerd worden door inwoners met een betrokken mening. Dat is een probleem, want de mensen die niet reageren, zonder die directe betrokkenheid, zouden een minstens zo zware stem moeten hebben.

Volgens de VVD hebben ze die overigens: dat is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer de volksvertegenwoordigers gekozen worden die dit soort beslissingen voor de stad nemen.

  • Kosten

De peiling kost 250.000 euro. Een kwart miljoen! Volgens de VVD is dit geldverspilling omdat de peiling vooral het doorschuiven van verantwoordelijkheid is, zonder duidelijkheid over de vertekende uitkomst. Aangezien de gemeenteraad na de peiling exact dezelfde discussie nogmaals gaat voeren in de raad, is die 250.000 euro weggegooid geld.