spotlight-image

Een gastvrije stad heeft goede parkeerruimte

news222

Voldoende (gratis) parkeerplekken voor Nijmegenaren en hun bezoek en ruim voldoende parkeerfaciliteiten rondom onze binnenstad, universiteit en winkelcentra. Dat zijn voor VVD Nijmegen de uitgangspunten als het gaat om parkeerbeleid. De VVD komt daarom met een alternatief op de parkeernota van de coalitie.

Coalitiepartners GroenLinks, D66 en de SP maken betaald parkeren voor inwoners de norm. Bewoners krijgen in grote delen van Nijmegen te maken met verplichte betaalde vergunningen en ook hun bezoek en mantelzorgers moeten gaan betalen voor een parkeerplaats. Nu is dat alleen op plekken waar de straat daar met meerderheid voor heeft gekozen het geval. Daar bovenop wordt onze binnenstad minder aantrekkelijk. Er komen minder parkeerplekken in en direct rond de stad. Dit betekent dat binnenstadbezoekers, toeristen en dagjesmensen uit de regio komen minder parkeerplaatsen beschikbaar. De zoveelste achteruitgang van het Nijmeegse ondernemersklimaat.

Om te laten zien dat het anders kan komt de VVD met een alternatief. We stellen voor om de stad in drie zones te verdelen. (1) de betaald parkeren zone in het centrum, (2) de bewonersparkeerzone daaromheen en (3) een gratis parkeerzone in de rest van de stad. Er komen zeer goedkope transferia bij de uitvalswegen, met directe snelle verbindingen naar de stad.

  1. De betaald parkeerzone is bedoeld voor iedereen die in of nabij het centrum wil parkeren. Met vier (of meer als nodig) ruime parkeergarages worden bezoekers gefaciliteerd. Zo blijft Nijmegen een aantrekkelijke shop-stad voor mensen uit de regio en kunnen dagjesmensen en toeristen hun auto gemakkelijk tegen betaling kwijt. We stellen voor de betaald parkeerzone te houden zoals hij is en betaald parkeren alleen in te voeren als dat nadrukkelijk wordt verzocht door een meerderheid van de straat. 
  2. De bewonerszone ligt direct om de betaald parkeerzone heen. Deze zone blijft gratis parkeren voor bewoners en hun bezoek. Dit werkt op kentekenregistratie. Kort parkeren, tot bijvoorbeeld 1 uur, in deze zone is toegestaan. Zo blijven ook de ondernemingen in deze zone goed gefaciliteerd in hun parkeerbehoefte.
  3. De rest van de stad blijft vrij parkeren.

De VVD laat hiermee zien dat het prima mogelijk is om én een gastvrije stad te zijn, waar potentiële klanten goed gefaciliteerd worden, én bewoners te faciliteren zónder de auto als melkkoe te gebruiken.