spotlight-image

Tegenbegroting VVD: Koerswijziging voor Nijmegen

Tegenbegroting VVD: Koerswijziging voor Nijmegen

Nijmegen zit in financieel zwaar weer. Ondanks de torenhoge belastingen in Havanna aan de Waal en de economische wind in de rug heeft onze stad een tekort oplopend tot 11 miljoen euro te verstouwen. Onlangs presenteerde het linkse stadsbestuur van Nijmegen in de stadsbegroting hoe ze dit tekort willen oplossen. Oude wijn in nieuwe zakken, zo concludeert VVD Nijmegen.

Met de tegenbegroting Koerswijziging voor Nijmegen  laat VVD Nijmegen zien dat het ook anders kan. Structurele échte oplossingen voor de tekorten gecombineerd met maatregelen die Nijmegen vrijer, veiliger én duurzaam gezonder maken.

De VVD investeert in de economie en verkleint de armoedeval. Zo komen er meer banen in Nijmegen en zorgen we dat werken loont. Een draaiende economie zorgt er voor dat alle Nijmegenaren, ook de huidige thuiszitters, mee kunnen doen.

We realiseren een veilige en bereikbare stad, waar verkeer goed doorstroomt en waar bezoekers een warm welkom krijgen. We verhogen parkeertarieven niet, maar investeren flink in de S100 en het Keizer Traianusplein. We zorgen er voor dat er voldoende Handhavers zijn en dat onze Handhavers goed toegerust zijn op hun taak.

De VVD vindt dat publiek geld daar ingezet moet worden, waar de meeste Nijmegenaren er profijt van hebben. Ze hebben het immers zelf opgebracht. Omdat bijna alle Nijmegenaren gebruik maken van sportfaciliteiten en omdat sporten gezond is, investeren we flink in sport.

We vinden dat Nijmegenaren niet mee hoeven te betalen aan linkse hobbies. Daarom verlagen we de OZB-belasting. Zo houden Nijmegenaren het geld in de eigen knip en kunnen ze zelf bepalen waar ze het aan uitgeven. Ondanks deze maatregelen sparen we nog steeds méér dan voorgenomen is in de begroting van het stadsbestuur.

Publicatiedatum: 8 november 2019