2008-09_Nijmegen_ssst

VVD blij met verlengen en verruiming proef afsluiting Vlaamsegas

VVD blij met verlengen en verruiming proef afsluiting Vlaamsegas

De Nijmeegse VVD is blij met het besluit van de gemeente om de proefafsluiting van de Tweede Walstraat en  de Van Welderenstraat te verlengen en uit te bereiden naar de Eerste Walstraat. De proefafsluiting is gestart op initiatief van (oud) VVD-raadslid Nick de Graaf en (huidig) fractievolger Dennis Walraven. Al jaren wordt de omgeving van de Vlaamsegas geteisterd door auto’s die de hele avond rondjes rijden en straatdealers. Daarnaast is sprake van een onveilige verkeersituatie voor fietsers en voetgangers. De VVD bedacht de oplossing om deze straten in de avonduren af te sluiten, om zo de rondjes rijdende drugsdealers te weren en de veiligheid te vergroten. De straten blijven wel toegankelijk voor omwonenden en ondernemers.

Uit een eerste evaluatie blijkt dat de door de Nijmeegse VVD bedachte oplossing werkt. De politie geeft aan dat de situatie rondom de Vlaamsegas sinds de proefafsluiting rustiger is geworden, de agenten veiliger kunnen werken en de verkeersituatie is verbeterd. Daarnaast zijn bewoners en ondernemers in grote meerderheid positief over de afsluiting. Dit is goed nieuws en geeft ook reden om de proefafsluiting te verlengen.

Op verzoek van de politie, omwonenden en ondernemers wordt de proefsluiting daarnaast uitgebreid met de Eerste Walstraat en worden de sluitingstijden verlegd van 18.00 uur naar 21.00 uur en van 02.00 uur naar 06.00 uur. De Nijmeegse VVD juicht deze beslissing toe, omdat hiermee vooral de focus wordt gelegd op het afsluiten van de straten tijdens de overlast gevende uren. Winkeliers en ondernemers blijven daarnaast tijdens de reguliere openingstijden goed bereikbaar. Daarnaast zal de VVD bij de evaluatie aandacht vragen voor het ‘waterbedeffect’. We willen inzichtelijk hebben waar de drugsdealers zich naar toe hebben verplaatst tijdens deze proef, zodat hen vroegtijdig ook op deze plekken het illegale werk onmogelijk gemaakt kunnen worden.

Publicatiedatum: 28 oktober 2022