spotlight-image

ZES voor twaalf: zero emissie zones in Nijmegen

ZES voor twaalf: zero emissie zones in Nijmegen

 

De gemeente Nijmegen voert per 1 januari 2025 (over 8 maanden!!) diverse zero-emissiezones in, te weten in de Binnenstad, Hof van Holland en het campusgebied rond het Radboud ziekenhuis en de universiteit. Het doel van invoeren van zero-emissiezones is dat de luchtkwaliteit gaat verbeteren en dat het overgaan naar elektrische voertuigen wordt versneld. De invoering van deze zero-emissiezones betekent veel voor de ondernemers en ook voor inwoners in deze gebieden. Er bestaan veel zorgen over de uitvoerbaarheid en de impact op de lokale economie, de werkgelegenheid en de leefbaarheid. 

 

Landelijke overgangsregeling en ontheffingenbeleid

De meeste ondernemers willen graag mee in de vaart der volkeren. Elektrisch en/of hybride rijden heeft vele voordelen. Maar het is van groot belang dat doelstellingen die worden gesteld en regels die worden bedacht ook haalbaar en realistisch zijn. Daarom is er tot 2030 op landelijk niveau een overgangsregeling vastgesteld. Deze zijn echter voor bepaalde doelgroepen, zoals de kermis en de markt, maar ook voor een deel van de kleine bedrijven die in de zero emissie zones moeten werken, onvoldoende. Daarnaast moeten de randvoorwaarden op orde zijn. En dat is nog niet het geval.

 

Te veel te snel

De Nijmeegse VVD onderschrijft het belang van goede luchtkwaliteit en de verduurzaming van het vervoer. Het college van de Stadspartij, GroenLinks en D66 wil helaas te veel en te snel en drijft ondernemers en bewoners in het nauw. Diverse ondernemers hebben zich bij ons gemeld voor hulp. Zij komen in de problemen omdat niet aan de voorwaarden is voldaan die de overstap ook mogelijk maken. Zo zijn er nog onvoldoende veilige oplaadpunten, de technische mogelijkheden voor bepaalde vervoerstromen zijn nog niet op de markt of extreem duur. Bewoners en bedrijven in de zero-emissie zones kunnen hierdoor verstoken raken van dienstverlening of zullen veel meer moeten gaan betalen en minder keus hebben. Dit omdat de bedrijven die zij nodig hebben om bijvoorbeeld hun huis te schilderen, de thuiszorg te leveren of de afvoer te ontstoppen niet naar de binnenstad kunnen komen.

Uit de onderzoeken ontstaat daarnaast het beeld dat de winst voor de luchtkwaliteit relatief klein is.

 

Pas op de plaats

Het is zes voor 12. Het college van de Stadspartij, GroenLinks en D66 wil volle kracht vooruit ook al komen ondernemers en bewoners in het nauw. Op heel veel zaken heeft het college van de Stadspartij, GroenLinks en D66 geen invloed, maar waar ze wel invloed op hebben is het tempo waarop wordt ingevoerd en welke lokale ontheffingen er komen.

De Nijmeegse VVD wil dat de planning van de invoering wordt afgestemd op de betaalbare technische mogelijkheden, de beschikbaarheid van een snelle ontheffingsprocedure en de beschikbaarheid van voldoende laadcapaciteit. Daarnaast wil de Nijmeegse VVD een ontheffing voor de markt en de kermisondernemers.

 

 

Publicatiedatum: 24 maart 2024