spotlight-image

Zo snel mogelijk maatregelen bij 'Spoor tot Stier'

ian-valerio-9UxW_MqBGe4-unsplash

De verkeersdrukte op het traject Spoor tot Stier (onder de spoortunnel, de Tweede Oude Heselaan en de Molenweg/Paul Krugerstraat) is sterk toegenomen. En, sinds de versmalling van de Graafseweg ervaren bewoners dat het verkeer nog verder is toegenomen. Deze route, belangrijk voor het bereiken van het centrum van Nijmegen, staat al jaren bekend als gevaarlijk. Doordat de drukte is toegenomen is de verkeersveiligheid nog verder in de knel gekomen. Daarnaast wordt het traject regelmatig gebruikt als racebaan, vooral in de avonden en in de nacht. 

Om dit probleem aan te kaarten hebben bewoners het burgerinitiatief ‘Van Spoor tot Stier’ opgezet. Het doel is om onderzoek uit te laten voeren om in kaart te brengen hoe de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Dit onderzoek is inmiddels in gang gezet.
De Nijmeegse VVD juicht dit soort initiatieven van harte toe, en hun zorgen zijn niet meer dan terecht. Het traject nodigt uit om hard te rijden, en vooral om nergens af te remmen. Dit in combinatie met onoverzichtelijke oversteekplaatsen, gevaarlijke kruispunten en smalle wegen gelegen recht naast parkeerplekken.

De uitkomsten van het onderzoek dat in beeld brengt welke  maatregelen de veiligheid bevorderen worden echter pas in 2023 of zelfs 2024 verwacht. Dit is wat de Nijmeegse VVD betreft veel te laat. De afgelopen maanden hebben we helaas kunnen zien hoe gevaarlijk dit traject is, met als recent dieptepunt een ernstig ongeluk op 15 september 2022 waarbij een fietser met hoge snelheid van achteren is geschept door een auto. 

Helaas laat de handhaving nog te wensen over. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst, maar deze hebben geen afschrikkende werking zonder handhaving. Het aantal verkeerscontroles loopt achter op de afgelopen jaren. Net als de bewoners maken wij ons grote zorgen dat er in de toekomst dodelijke verkeersslachtoffers gaan vallen als er geen adequate actie wordt ondernomen.

Daarom roepen we het college samen met GewoonNijmegen.Nu en de PvdA met een motie op om in actie te komen (zie bijlage). We zetten in op het plaatsen van een (tijdelijke) flitspaal en het intensiveren van de verkeerscontroles. Ook willen we dat het college in overleg met bewoners gaat kijken welke tijdelijke snelheidsremmende maatregelen snel ingevoerd kunnen worden in afwachting van het onderzoek. Zo voorkomen we toekomstige (zware) ongelukken, en houden we Nijmegen veilig.

Update:

In de raadsvergadering van 28 september werd onze motie aangenomen. De wethouder moet nu in actie komen. De VVD gaat dit uiteraard op de voet volgen.