Foto kraken Karrengas

Kraken is geen recht, het is een misdrijf!

Foto kraken Karrengas

Nijmegen wordt de laatste maanden geteisterd door een kraakgolf. Een groep die zichzelf ‘Jantien’ noemt, verschaft zichzelf illegaal toegang tot panden in Nijmegen met het doel zich daarin te vestigen. Dit terwijl de wet erg duidelijk is, kraken is verboden en strafbaar. Voor de Nijmeegse VVD is het klip en klaar, van het eigendom van anderen blijf je af. Dit soort kraakacties kunnen en mogen dan ook niet worden getolereerd. Tegen kraken moet direct en hard worden opgetreden. VVD Nijmegen is dan ook blij dat het tot nu toe gelukt is om bij eerdere kraakacties snel in te grijpen en gaat er vanuit dat dit bij onverhoopte nieuwe kraakacties ook gebeurt. Daarnaast moet de schade die krakers veroorzaken, op hen worden verhaald. 

Kraken gaat vaak gepaard met vernielingen, verloedering, overlast voor omwonenden en veroorzaakt regelmatig gevaarlijke situaties. Daarnaast is kraken een grove inbreuk op het eigendomsrecht. Kraken is dus terecht bij wet verboden. Maar krakers doen net of die wet voor hen niet geldt. Met een beroep op drogredenen, stellen zij zichzelf boven de wet. Dat is asociaal en op geen enkele manier te rechtvaardigen. Het klopt dat lange leegstand een probleem is, maar het is niet aan krakers om te bepalen dat zij het recht hebben om in elk willekeurig pand in te breken en toe te eigenen. 

Het is opvallend dat juist in Nijmegen het kraken weer opleeft. Een stad die al meer dan 20 jaar door linkse partijen wordt bestuurd. Deze partijen zijn door fout beleid verantwoordelijk voor het grote woningentekort in Nijmegen. Nijmegen staat in de top 3 steden met het grootste woontekort. De doorstroming is volledig tot stilstand gekomen, door de eenzijdige focus van links op sociale woningbouw. In plaats van panden te kraken, zouden de krakers actie moeten voeren voor de deur van die partijen, om hen te dwingen eindelijk werk te maken van het vlot trekken van de woningbouw in Nijmegen.

De Nijmeegse VVD heeft duidelijke, praktische oplossingen voor het vlottrekken van de woningmarkt en het tegengaan van leegstand. Een greep hieruit:

  1. Formuleer, in co-creatie met ondernemers en bewoners, een duidelijke visie op de binnenstad van de toekomst, waarbij de ruimte slimmer en toekomstbestendiger wordt ingedeeld - hierdoor kan er meer ruimte voor wonen worden vrijgemaakt.
  2. Geef flexibele bestemmingsplannen uit, zodat het wordt vergemakkelijkt in een pand dat voorheen een winkelfunctie had woningbouw te realiseren. Wegens de digitalisering is er steeds minder behoefte aan fysieke winkelruimte, wat maakt dat we met de tijd moeten meegaan. 
  3. Bevorder de doorstroom. Bouw niet eenzijdig alleen sociale en starters woningen. De oplossing zit hem niet in enkel bouwen waar woningzoekenden behoefte aan hebben, maar er zal ook moeten worden gebouwd voor de mensen die een volgende stap willen maken. Deze woningen komen hierdoor vrij op de woningmarkt en zo ontstaat er een gebalanceerd woningaanbod waarbij ook in de toekomst voor elke inwoner plek is. Ook voor de huidige starters, die ooit op een punt komen waar ook zij die volgende stap willen kunnen maken.

In maart vorig jaar heeft VVD Nijmegen #Plan Bakker gelanceerd: een VVD-totaalplan om duurzaam woongenot in onze stad te waarborgen. In dit plan staat waar wij voor staan om Nijmegen uit de woningcrisis te helpen: Plan Bakker voor de Nijmeegse woningbouw.