spotlight-image

Handhaaf op uitstoot industrie

1200px-Energieweg_naar_het_zuiden_gezien._Richting_A73

Vergunningen niet op orde, te hoge uitstoot van gevaarlijke stoffen en geuroverlast. Uit het recente onderzoek naar bedrijven in West en Weurt blijkt dat een behoorlijk aantal bedrijven de boel niet op orde hebben. Voor de VVD is het simpel: waar regels worden overtreden, moet de overheid optreden.

 

Wat is er aan de hand?

Na lang aandringen van buurtbewoners is dit jaar eindelijk onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in West. Voor zeven bedrijven in dit gebied is Nijmegen eindverantwoordelijk. Van deze zeven hebben vier bedrijven hun zaken niet op orde: zij hebben een te hoge uitstoot van PAK’s, een overschrijding NOx-norm, hun vergunningen zijn niet actueel en er is zelfs een bedrijf waar geen meetgegevens van beschikbaar zijn. Dit is voor de VVD onacceptabel. De ODRN, de omgevingsdienst die in Nijmegen verantwoordelijk is voor vergunningverlening, het toezicht en de handhaving, heeft een veilige leefomgeving voor de inwoners van West hiermee onvoldoende gewaarborgd.

Bijzonder in het oog springt de asfaltcentrale (APN). Hier is de gemeente een handhavingstraject gestart vanwege de overschrijding van 17x (!) de emissienorm. De gemeente heeft deze zomer besloten de APN bij herhaalde overtreding een bedrag van 10.000 euro per keer te laten betalen, met een maximum van 50.000 euro. Deze boete is veel te laag om indruk te maken op dit miljoenenbedrijf. Daarnaast is er geen duidelijke aanpak hoe en wanneer herhalingen gemeten en aangepakt worden. We zijn inmiddels 6 maanden verder en nog steeds is niet duidelijk of APN inmiddels aan de norm voldoet. Dit moet anders.

Wat wil de VVD

De bescherming van de gezondheid en het leefklimaat van de bewoners van West staan op één. De VVD wil dat streng en regelmatig gecontroleerd wordt en dat bij een overtreding van normen direct een serieus handhavingstraject start. Een boete moet zo hoog zijn, dat een bedrijf hem niet wil krijgen. Alleen dan zal een boete de overtreding laten stoppen. Wil of kan een bedrijf niet aan de normen voldoen? Dan is er voor dat bedrijf geen plek in Nijmegen.

Niet alleen bedrijven zijn van invloed op de luchtkwaliteit in West. Ook de scheepvaart over de Waal en de drukke s100 spelen hier een rol. De inwoners van West mogen niet de dupe worden van de wens van het college om al het verkeer over de s100 te persen en om die reden allerlei andere routes door de stad te versmallen. In ons verkiezingsprogramma lees je hoe wij die problematiek aanpakken.