spotlight-image

Zekerheid voor bewoners Vossenpels Noord

Afbeelding1

Bij de ontwikkeling van Vossenpels Noord moet rekening gehouden worden met het huidige gebruik van het gebied. VVD Nijmegen zet zich in om:

  • Het bestaande groen in het gebied te behouden;
  • De maximale hoogte van nieuwe gebouwen overeen te laten komen met de hoogte van bestaande huizen; en
  • Het gebied zo in te richten dat woningen geen last krijgen van geluid en drukte bij sportverenigingen.

Hoe en wat?

De Vossenpels bestond vroeger uit een groot gebied met voornamelijk tuinbouwbedrijven. Tegenwoordig liggen er enkele sportclubs en een aantal mooie huizen in een pittoresk overgangsgebied van grootstedelijk naar landelijk.

Woensdag 22 december wordt besloten om 650 woningen te realiseren in het landschappelijk karakter van het gebied. Fractielid Dennis Walraven: "Hier zijn we natuurlijk hartstikke blij mee tijdens deze woningcrisis, maar het plan verdient wat aanscherping om er voor te zorgen dat de huidige bewoners en gebruikers niet tekort worden gedaan".

Aanpassingen in het plan

Er heeft een uitgebreid en succesvol participatietraject plaatsgevonden met de bewoners en gebruikers. Er ligt een gedragen schets van hoe het gebied er uit moet komen te zien. Maar in het bestemmingsplan, het besluit dat uiteindelijk bindend is voor de inrichting, is gekozen om flexibiliteit te behouden voor de uiteindelijke inrichting.

De VVD gaat voorstellen de plannen aan te passen, iets minder flexibiliteit voor de inrichting en duidelijkheid voor de huidige bewoners.. Lijsttrekker Maarten Bakker hierover: "Ja, als je ergens woont is het gewoon fijn dat je weet waar je aan toe bent. Die huizen moeten er komen, de buurt wil dat ook. Maar we kunnen prima vastleggen dat naast een huis van bijvoorbeeld 7 meter hoog, niet ineens een blok stenen van 12 meter komt te staan. Die zekerheid zou je zelf ook willen hebben".

Hetzelfde geldt voor het bestaande groen en de sportclubs. "We willen sowieso groene wijken, dus als er al groen staat, houden we dat het liefst in stand", aldus Walraven.

Ook gaat de VVD voorstellen dat er voldoende ruimte zit tussen woningen en het sportveld. We willen niet dat we zelf een overlastsituatie creëren. Dat willen we dus bij voorbaat voorkomen. 

UPDATE RAADSVERGADERING 22 december 2021: De twee moties zijn aangenomen, het amendement heeft het helaas niet gehaald.